random header image

Po Svitavsku za dravci

Rádi bychom Vás pozvali na letos poslední vycházku. Ta se zaměří hlavně na dravce a sokoly. Vedle jejich pozorování a kroužkování (pokud nechytíme je, pak alespoň menší pěvce) dojde také na tvorbu a instalaci berliček, na něž si mohou draví ptáci sednout a vyhlížet přes zimu svou potravu. Sraz je v 9 hodin na parkovišti u hotelu v Schindlerově háji ve Svitavách.

Těšíme se na viděnou!

 

po svitavsku za dravci 2023

Festival ptactva v Opatově

V soboru 7. října jsme pořádali tradiční podzimní vycházku v okolí rybníků Hvězda a Nový a v Opatově v rámci „Festivalů ptactva“, které u nás pořádá Česká společnost ornitologická. Pozorování ptáků v terénu, jejich determinaci a kroužkování s informacemi k opeřencům zajišťoval Kuba Vrána, Milan Janoušek a Jiří Mach. Pro děti bylo připraveno několik soutěží o ceny a drobné pozoronosti. Za hezkého počasí jsme viděli například ledňáčka říčního, volavku bílou, slípku zelenonohou, dva druhy poláků, potáku roháče, žlunu zelenou, krkavce velké nebo také dva dospělé mořské orly. Do sítí pro kroužkování jsme odchytli a ukázali skoro padesátce účastníků například sýkoru modřinku, sýkoru koňadru, budníčka menšího, rehka domácího, strnada obecného, červenku obecnou nebo pěvušku modrou. Děkujeme všem zájemcům, a zejména pak těm, kteří přivedli děti 🙂

IMG_20231007_093833 IMG_20231007_100041 IMG_20231007_103224 IMG_20231007_104035 IMG_20231007_104259_1 IMG_20231007_104317_1 IMG_20231007_104724_1 IMG_20231007_093830_1

 

Výstava “ Hřebečsko – neznámé a zapomenuté“

IMG_20230923_144938Dnes byla ve svitavském muzeu zahájena další výstava (Hřebečsko-neznámé a zapomenuté), jejímž spoluautorem je náš člen Jakub Vrána. Připravoval její biologickou a geologickou část. Mj. v ní návštěvníci mají poznat i to, čím je tento náš blízký přírodní klenot významný pro region i z celorepublikového pohledu. Sláva a čest těm, kteří se v minulosti i současné době o péči a dochovalost tohoto území zasadili. Téma výstavy však zasahuje i do problematiky osídlení, památek, kultury nebo historie. Má tak zároveň svoji společenskovědní stránku a navštívit ji můžete do 26. listopadu. 

 

Opatřením obecné povahy se v PR Maštale zřizují 3 zóny upravující těžbu

Krajský úřad dnes zveřejnil na úřední desce jím vydané opatření obecné povahy, kterým se udělují výjimky z ochrany zvláště chráněného území a zvláště chráněných druhů pro lesnickou činnost v PR Maštale. Rezervace je rozdělena na 3 zóny s různou mírou omezení činnosti, nejpřísněji chráněná („bezzásahová“) je zóna A. Platnost opatření obecné povahy (výjimek) je od 9. 9. 2023 do 31. 12. 2029. Do začátku platnosti se krajský úřad chystá zveřejnit také podrobný mapový podklad (z přehledové mapy totiž nelze určit, do které zóny jsou jednotlivé porosty zařazeny).  

mapa

Jarní Vítání ptačího zpěvu – akce pro veřejnost

IMG_20230508_091119_1Letošní Vítání ptačího zpěvu (akce České společnosti ornitologické) jsme se rozhodli uspořádat po sedmi letech u Lánského rybníka ve Svitavách. V sobotu 29. dubna se zde sešlo opět velmi početné shromáždění 46 zájemců, z toto podstatná část dětí. Pro ně jsme připravili (J. Mach, J. Vrána a M. Šrajbr) nejen pozorování hlavně vodních druhů ptáků (i letošního „Ptáka roku“ – poláka velkého), ale hlavně oblíbené přiblížení ptáků při jejich kroužkování, ale také řadu soutěží a aktivit, za které pak děti dostávaly zajímavé a hodnotné ceny (pořízené z grantu Rady města Svitavy). Obdarování drobnými propagačními materiály si všichni návštěvníci mohli užít i díky pořadatelské ČSO. Štěstí jsme měli nejen na pěkné jarní počasí, ale také i na druhy, chycené v prostoru kolem vodní hladiny. Šlo například o rákosníky, strnady, budníčky, strakapouda velkého či bahňáka pisíka obecného a dokonce i o slavíka modráčka! Pěkně zblízka jsme také mohli přiblížit milovníkům ptáků základní rozdíly v poznávání těla mezi vlaštovkou a jiřičkou. Letošní VPZ tak patřilo rozhodně mezi ty nejpovedenější po všech stránkách.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde:

https://eu.zonerama.com/fotoJM/Album/10248261?secret=5eLiLIeAVoXkaAPVPq9JaDtoQ#check-duplicates