random header image

Na stavbu posedu nebo krmelce v rezervaci je potřeba povolení orgánu ochrany přírody

V nedávné minulosti jsme s orgány ochrany přírody diskutovali výklad znění § 34 odst. 1) písm. c) zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., který se týká staveb v přírodních rezervacích. Konkrétně nám šlo o to, zda k instalaci drobných mysliveckých zařízení (posedů, krmelců) je potřeba povolení. Nyní, zejména po rozsudku Nejvyššího správního soudu z roku 2020, je jasné, že ani posedy či krmelce nelze ve zvláště chráněných územích stavět bez souhlasu orgánu ochrany přírody, pokud splňují definici stavby dle stavebního zákona (vznikly stavební nebo montážní činností ze stavebních výrobků, materiálů nebo konstrukcí za účelem užívání na určitém místě…).

Současné znění § 34 odst. 1) písm. c) zakazující „povolovat a umisťovat“ stavby bude navíc s účinností od 1. 7. 2023 nahrazeno jednoznačnějším zákazem „povolovat a provádět“ stavby [„umístění“ stavby bylo dosud (chybně) interpretováno jako úkon stavebního úřadu]. Podrobnosti o této problematice se lze dočíst zde:

2022-06-14_MŽP_výklad-posedy.(2)

2018-12-11_MŽP_výklad-posedy.(1)

2018-09-17_KUPK_Maštale-posed

Resize of P1120037

Resize of P1120038

Nelegální těžba v Tomšově rokli

IMG_20220520_181149_7Někteří soukromí vlastníci lesa v PR Maštale kašlou na předpisy (zákon o ochraně přírody a krajiny). Zde za všechny případy jeden ilustrativní:

Za nepovolené vytěžení lesního porostu (údajně napadeného kůrovcem) dostala loni majitelka lesa pokutu od České inspekce životního prostředí (dále ČIŽP) ve výši 500,- Kč. Jak se ukázalo, pokuta je majitelce spíš pro smích. Půl roku nato provedla na stejném pozemku další nezákonnou těžbu. Nezákonného jednání se tentokrát dopustil i krajský úřad. 4. 4. 2022 jsme proto podali nový podnět k ČIŽP (viz příloha), v podnětu si lze přečíst podrobnosti.

Také další dva sousední vlastníci lesa si počínali nelegálně, když vytěžili bez potřebného povolení desítky stromů (převážně smrků). Také na ně směřovalo podání podnětu inspekci. V jejich případě jde ovšem nejen o zakázanou činnost v přírodní rezervaci, ale také o vážné poškození biotopu silně ohroženého druhu (kapradiny Braunovy). Na pozemku pana R. se přitom jednalo o těžbu 2 roky starých smrkových souší, kde se nelze „vymlouvat“ na zásahy k zabránění šíření kalamitních kůrovců. V době podání podnětu zde zrovna probíhala těžba, vyzvali jsme ČIŽP, aby včasným zásahem zabránila dalšímu kácení a především vyklízení dřevní hmoty. Výsledek? Inspekce sice poslala dopis, že podnět je důvodný, nicméně 20. 5. 2022 jsme zaznamenali, že těžba je dokončena a většina dřeva odvezena, zbytek je připraven k odvozu na okraji vozovky (viz foto).

Závěr? Nemůže být jiný, než že orgány ochrany přírody (KrÚ, ČIŽP) selhávají a vlastníci lesa rezervaci ignorují.  

PodnětČIŽP_Maštale_těžba_Tomšova_rokle_2022

IMG_20220520_181102_2

Vítání ptačího zpěvu

V sobotu 30. dubna jsme pod patronací České společnosti ornitologické pořádali u svitavských rybníků Dolní a Horní terénní vycházku „Vítání ptačího zpěvu„. Zúčastnilo se jí rekordních 71 zájemců značného věkového rozptylu. Potěšitelný byl především velký počet dětí. Kuba Vrána připravil ukázku odchytu a kroužkování ptáků (chytili jsme budníčka menšího, pěnici černohlavou a sýkoru modřinku). Pozorování ptáků, poslechy zpěvu a hry se soutěžemi pak zabezpečoval Martin Šrajbr a Jirka Mach. Přestože jsme žádný ptačí „špek“ nebo jinak zajímavý ptačí druh nespatřili, bylo to povedené dopoledne. Děkujeme všem zájemcům, pro které již nyní máme pro příští ročník připravenu jednu novinku.

IMG_0055 IMG_0058 IMG_0059 IMG_0060 IMG_0062 IMG_0063 IMG_0065 IMG_0069

 

přenášení obojživelníků

I když si počasí dělá, co chce, venku přesto probíhá tah obojživelníků. Tady je pár fotek z rybníčků v Hradci nad Svitavou, kde zajišťujeme záchranný transfer. Zaznamenali jsme již čolky obecné, ropuchy obecné a skokany hnědé i štíhlé.

Za fotky patří dík L. Štefkovi.

Zimní pozorování a přikrmování ptáků

ptáci na krmítkuNastal vhodný čas pro zimní přikrmování ptáků. Pokud se k tomu připravujete někde v blízkosti lidských obydlí, pak je to ideální možnost, jak se blíže seznamovat a učit rozpoznávat naše relativně běžné a známé druhy. Dobrým prostředím k tomu jsou zahrady v okrajových částech města nebo parky, ale cestu ke krmítku na balkóně nebo parapetu panelového domu si někdy najdou i ptáci, kteří v blízkost člověka příliš nevyhledávají. Pokud se rozhodnete pro přikrmování v krmítku, seznamte se pro jistotu s pokyny od ornitologů: https://www.birdlife.cz/zapojte-se/pomoc-ptakum/prikrmovani/.

Začátkem ledna se také můžete zapojit do celorepublikové akce sčítání ptáků „Ptačí hodinka“ v okolí krmítek. Podrobnosti najdete znovu na stránkách České společnosti ornitologické:  https://ptacihodinka.birdlife.cz/#/observe. Vřele doporučujeme.

V lednu se řada z nás znovu přidá k mezinárodnímu sčítání zimujícího vodního ptactva (většinou půjde o procházky podél vodních toků nebo kolem aktuálně nezamrzlých hladin rybníků v našem okolí). Ptáci se však v zimním období rádi soustřeďují i na dnech vypuštěných rybníků nebo kolem polních hnojišť a v okolí dalších zemědělských objektů. Příklady zajímavých zastižení v našem okolí z poslední doby najdete zde: https://birds.cz/avif/obsdetail.php?obs_id=10380206 nebo https://birds.cz/avif/obsdetail.php?obs_id=10384381

Přejeme vám příjemné chvíle při zimním pozorování ptáků.