random header image

Z vycházky kolem Lánského rybníka

Nedělní odpoledne zpříjemnila celkem 23 příchozím (z toho 8 dětí) přírodovědná výprava kolem Lánského rybníku. Během ní jsme z ptáků potkali například kopřivku obecnou, vodouše kropenatého a kulíky říční s mláďaty. Slyšet byl také slibovaný slavík modráček a kroužkovat se povedlo rákosníka obecného. Z obojživelníků byli vidět i slyšet kuňky obecné a zelení skokani. Vážek jsme kvůli silnému větru moc nechytili, ale šidélko kroužkované i malé potěšilo. Z květin jsme našli třeba kohoutek luční, pryskyřník plazivý a několik druhů ostřic. Malý přídavek v podobě okraje Vodárenského lesa pak nabídl třeba blešivce a chrostíky.

Všem děkujeme za účast a příště na viděnou!

Vycházka za faunou a flórou Lánského rybníka

Rádi bychom Vás pozvali na vycházku kolem Lánského rybníka a okraje Vodárenského lesa, kterou pořádáme společně se svitavským muzeem. Proběhne v neděli 13. 6. od 14:00 (sraz na hrázi rybníka). Připraveno bude kroužkování ptactva, ukázka obojživelníků, odchyt vážek a spousta květin. Vedou Jakub Vrána a Pavel Lustyk.
 
Těšíme se na viděnou! 🙂
 

Úpravy rybníčků v Hradci nad Svitavou

Od roku 2007 přenáší naše organizace oboživelníky na jižním konci Hradce nad Svitavou. Rybníčky, v níž se zdejší žáby a čolci rozmnožují, však postupem času tvrdě zasáhla sucha a častá vysychání. Naštěstí pomohla obec, jež během letošní zimy využila dotace z Operačního programu životního prostředí a zajistila úpravu všech nádrží. Vyčištěna a opravena tak byla kritická oblast přítoku, došlo na částečné odbahnění a tvorbu přepadů na odtoku. Velký dík patří místostarostovi Leoš Štefkovi, který vyvinul obrovské úsilí, aby vše dospělo ke zdárnému konci. Během jara je v plánu ještě zatravnění části lokality a pár dalších dílčích úkolů. Hlavní věc se však již podařila a lokalita může znovu působit radost jak zvířatům, tak místním obyvatelům.

 

Začalo přenášení obojživelníků

V sobotu 27. 3. jsme konečně mohli postavit zátarasy a zahájit patnáctý roční „Záchranného transferu obojživelníků v Hradci nad Svitavou“. Velký dík patří všem, kteří se stavby zůčastnili! Odměnou jim, vedle dobrého pocitu, může být také nález skokana štíhlého, který je novým druhem jak pro lokalitu, tak pro Svitavsko!

Práce na Semanínské střelnici v roce 2020

Po roční přestávce jsme do Národního programu ochrany biodiverzity připravili další projekt na bývalé vojenské střelnici u Semanína. Vedle tradiční péče o porost s orchidejemi, jsme tentokrát zkusili také výběrové vyřezávání a veteranizaci dřevin, k čemuž byla použita z dotace zakoupená motorová pila.

Podařilo se tak posekat i shrabat louku s výskytem prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), prosvětlit jeden remízek a výběrovým kácením rozšířit okolní luční plochy. Zároveň se povedlo vytvořit několik souší pro xylofágní hmyz. Ze zbylého dřevo a sena se pak postavily hadníky a hmyzí hotely. Filip Jetmar a Marian i Vladimír Velešíkovi navíc pokračovali v práci také po ukončení projektu. Vedle nich se do této činnosti zapojil též Marian Polák, Jakub Vrána, Jiří Mach a Milan Janoušek.

Vše vedlo ke zatraktivni lokality pro řadu vzácných a chráněných druhů. Stále je však před námi spousta práce, díky níž bude semanínská střelnice tak biologicky zajímavým (nebo ještě zajímavějším) místem. Takže hodně štěstí a do práce!