random header image

Pozvánka na Ptačí festival

Rádi bychom Vás pozvali na další ročník Ptačího festivalu, který se uskuteční v sobotu 30.9. na Opatovských rybnících. Sraz v 9 hodin na hrázi rybníku Hvězda u Třebovic v Čechách. Čeká na Vás pozorování i kroužkování ptáků. V tomto ročním období se můžeme těšit na celou řadu migrujících opeřenců, jako jsou třeba čírka obecná, luňák červený, volavka bílá a ostralka štíhlá. Pro děti bude připravena také soutěž o zajímavé ceny. Průvodci Vám budou Milan Janoušek, Jiří Mach a Jakub Vrána.

ptačí festival

Provádíme kosení botanicky významných lokalit u Opatova

DSCN4600 (2)V těchto dnech probíhají dnes již naše tradiční letní práce na botanicky významných lokalitách v prostředí Nového rybníka u Opatova.              

Filip Jetmar zde již řadu let DSCN4603 (2)zaštiťuje kosení luk východně od rybníka, nyní znovu z dotačního titulu „Program péče o krajinu“ Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Ministerstva životního prostředí.                                                    

DSCN4610 (2)S pomocí rodinných příslušníků a řady členů naší organizace pak zabezpečuje vyřezávku dřevin a kosení i úklid rostlinného materiálu. Pravidelný management lokalit má přispět ke zlepšení podmínek například pro prstnatec májový, hladýš pruský, čertkus luční, hořec hořepník nebo pětiprstku hustokvětou a další vzácnější druhy rostlin nejen Svitavska.

Vycházka za zvířecími sousedy

V pátek 14. července se naše organizace přidala k několika dalším pořadatelům akce pro veřejnost, kterou Česká společnost ornitologická nazvala „Za ptačími sousedy“. I proto, že ČSO spolupracuje na některých projektech ochrany ptáků v městském prostředí s Českou společností pro ochranu netopýrů, doplnili jsme i my nabídku pozorovat i netopýry a upozorňovat na nebezpečí pro ně v souvislosti s různými stavebními zásahy (zateplování a další rekonstrukce budov).

Proto jsme akci ve Svitavách, kterou zabezpečoval Jakub Vrána a Jiří Mach (spolupracovali i Pavlína Gregorová a Milan Janoušek), nazvali „Za zvířecími sousedy“. K našemu překvapení se nakonec sešlo 18 zájemců (byli jsme rádi především za dětské účastníky!), kterým jsme mohli například ukázat zblízka odchyceného a kroužkovaného vrabce domácího. Pozorovali jsme desítky rorýsů obecných při jejich leteckých manévrech kolem hnízdišť na sídlišti Dimitrovova i při lovu jejich potravy. Hodně jsme mluvili o jejich zvláštnostech těla a způsobu života. Podívali jsme se pak i na místo, kde rorýsové přímo sídlí. Dostalo se pochopitelně i na problematiku ochrany právě jejich hnízdišť. Došli jsme k místu (byla to budova státní policie), kde svá hnízda umísťuje i další synantropní ptačí druh – jiřička obecná. Mezitím jsme několikrát narazili právě na problematiku nebezpečí, která hrozí druhům, žijícím v prostředí města. Při podvečerním stmívání jsme se potom zaměřili na netopýry. Několik jich z jednoho z panelového domu vylétalo, ale bohužel ne tolik jako obvykle. Na sídlišti a pak v parku jsme zájemcům, kteří vydrželi do večerních hodin, mohli pomocí detektoru ukázat jak lidskému sluchu znějí ultrazvukové vlny, které netopýři používají pro lov potravy, vzájemnou komunikaci a orientaci v terénu. Rozdali jsme také řadu propagačních a upomínkových předmětů, které pomohou k lepší informovanosti v problematice ochrany našich ptáků a netopýrů ve městě v souvislosti s různými stavbami.

Byli jsme rádi, že se akce pro veřejnost, kterou jsme pořádali poprvé, podle slov všech zúčastněných povedla.

DSC00190 DSC00187 DSCN2908 DSCN2910 DSCN2912 DSCN2902

Botanická zajímavost z Moravskotřebovska

 

Nejen odbzáraza bílá, PR Dlouholoučské stráně Oorná veřejnost dnes již ví, že Jevíčsko a Moravskotřebovsko jsou oblasti, kterými se na našem území šíří teplomilné druhy rostlin nebo živočichů (zejména pak hmyzu) severním směrem. Příkladem je i záraza bílá (Orobachne alba), která roste i v prostoru přírodní rezervace Dlouholoučské stráně v Dlouhé Loučce jižně od Moravské Třebové. Tento druh nezelené rostliny, která parazituje na mateřídoušce, zde dosahuje právě svého nejsevernejšího rozšíření u nás. Stačí vyrazit východním směrem ze Svitav a za pár minut se nacházíte v oblasti, ve které se ale teplomilné prvky díky fenoménu chladných zalesněných kuest (tzv. hřív) Hřebečovského hřbetu prolínají s horskými druhy organizmů. Tak zajímavá je zdejší příroda a krajina.

DSCN2431 DSCN2426 DSCN2423

Znovu jsme se zúčastnili Dne dětí

20170603_161238V parku Jana Palacha ve Svitavách se za slunečného počasí konal v sobotu 3. června Den dětí (pořádá SVČ Tramtáryje).

Na jednom ze stanovišť, které obsadila naše organizace, se mohly děti více dozvědět o některých živočiších naší přírody prostřednictvím 4 typů úkolů, rozdělených podle věku.