random header image

Pořádali jsem podzimní Festival ptactva

IMG_20221001_110856_1

Pod patronací České společnosti ornitologické jsme pořádali na rybnících Hvězda a Nový u Opatova 1. října Festival ptactva. Bohužel druhové zastoupení opeřenců značně zaostávalo za i průměrným stupněm atraktivity. K zajímavějším okamžikům tak patřilo jen sledování příletu asi 50 hus velkých na hladinu Hvězdy a hledání bekasiny otavní na dně vypuštěné nádrže pod Novým rybníkem. Naštěstí bylo dost ptáků odchycených ke kroužkování (budníček menší, pěnice černohlavá, sýkora koňadra, sýkora modřinka a mlynařík dlouhoocasý v celkovém počtu okolo 15 jedinců). Z téměř šedesáti zájemců o akci byla potěšitelná účast 29 dětí, pro které byly také připraveny soutěže a řada různých odměn.

received_796598371577712 IMG_20221001_111456_1 IMG_20221001_112324 IMG_20221001_110849_1 IMG_20221001_110832 IMG_20221001_110828_1 IMG_20221001_110812 IMG_20221001_104210_1 IMG_20221001_104202_1 IMG_20221001_093024 IMG_20221001_093019_1

Pozvánka na festival ptactva

Může jít o obrázek ptáku a text that says 'zo ČSOP Rybák Svitavy a Mestské muzeum galerie ve Svitavách MESTSKE AGALERIE VESVITAVÁCH Ptačí festival Vycházka za ptáky Opatovskych rybniku spojená kroužkováním souteži pro deti. V sobotu 1. 10. Sraz 9:00 na hrázi rybníku Hvèzda (u Trebovic Čechách) Vedou Jakub Vrána a Jirí Mach (mail: kuba.vrana@email.cz, tel.: 739697659)'

Na stavbu posedu nebo krmelce v rezervaci je potřeba povolení orgánu ochrany přírody

V nedávné minulosti jsme s orgány ochrany přírody diskutovali výklad znění § 34 odst. 1) písm. c) zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., který se týká staveb v přírodních rezervacích. Konkrétně nám šlo o to, zda k instalaci drobných mysliveckých zařízení (posedů, krmelců) je potřeba povolení. Nyní, zejména po rozsudku Nejvyššího správního soudu z roku 2020, je jasné, že ani posedy či krmelce nelze ve zvláště chráněných územích stavět bez souhlasu orgánu ochrany přírody, pokud splňují definici stavby dle stavebního zákona (vznikly stavební nebo montážní činností ze stavebních výrobků, materiálů nebo konstrukcí za účelem užívání na určitém místě…).

Současné znění § 34 odst. 1) písm. c) zakazující „povolovat a umisťovat“ stavby bude navíc s účinností od 1. 7. 2023 nahrazeno jednoznačnějším zákazem „povolovat a provádět“ stavby [„umístění“ stavby bylo dosud (chybně) interpretováno jako úkon stavebního úřadu]. Podrobnosti o této problematice se lze dočíst zde:

2022-06-14_MŽP_výklad-posedy.(2)

2018-12-11_MŽP_výklad-posedy.(1)

2018-09-17_KUPK_Maštale-posed

Resize of P1120037

Resize of P1120038

Nelegální těžba v Tomšově rokli

IMG_20220520_181149_7Někteří soukromí vlastníci lesa v PR Maštale kašlou na předpisy (zákon o ochraně přírody a krajiny). Zde za všechny případy jeden ilustrativní:

Za nepovolené vytěžení lesního porostu (údajně napadeného kůrovcem) dostala loni majitelka lesa pokutu od České inspekce životního prostředí (dále ČIŽP) ve výši 500,- Kč. Jak se ukázalo, pokuta je majitelce spíš pro smích. Půl roku nato provedla na stejném pozemku další nezákonnou těžbu. Nezákonného jednání se tentokrát dopustil i krajský úřad. 4. 4. 2022 jsme proto podali nový podnět k ČIŽP (viz příloha), v podnětu si lze přečíst podrobnosti.

Také další dva sousední vlastníci lesa si počínali nelegálně, když vytěžili bez potřebného povolení desítky stromů (převážně smrků). Také na ně směřovalo podání podnětu inspekci. V jejich případě jde ovšem nejen o zakázanou činnost v přírodní rezervaci, ale také o vážné poškození biotopu silně ohroženého druhu (kapradiny Braunovy). Na pozemku pana R. se přitom jednalo o těžbu 2 roky starých smrkových souší, kde se nelze „vymlouvat“ na zásahy k zabránění šíření kalamitních kůrovců. V době podání podnětu zde zrovna probíhala těžba, vyzvali jsme ČIŽP, aby včasným zásahem zabránila dalšímu kácení a především vyklízení dřevní hmoty. Výsledek? Inspekce sice poslala dopis, že podnět je důvodný, nicméně 20. 5. 2022 jsme zaznamenali, že těžba je dokončena a většina dřeva odvezena, zbytek je připraven k odvozu na okraji vozovky (viz foto).

Závěr? Nemůže být jiný, než že orgány ochrany přírody (KrÚ, ČIŽP) selhávají a vlastníci lesa rezervaci ignorují.  

PodnětČIŽP_Maštale_těžba_Tomšova_rokle_2022

IMG_20220520_181102_2

Vítání ptačího zpěvu

V sobotu 30. dubna jsme pod patronací České společnosti ornitologické pořádali u svitavských rybníků Dolní a Horní terénní vycházku „Vítání ptačího zpěvu„. Zúčastnilo se jí rekordních 71 zájemců značného věkového rozptylu. Potěšitelný byl především velký počet dětí. Kuba Vrána připravil ukázku odchytu a kroužkování ptáků (chytili jsme budníčka menšího, pěnici černohlavou a sýkoru modřinku). Pozorování ptáků, poslechy zpěvu a hry se soutěžemi pak zabezpečoval Martin Šrajbr a Jirka Mach. Přestože jsme žádný ptačí „špek“ nebo jinak zajímavý ptačí druh nespatřili, bylo to povedené dopoledne. Děkujeme všem zájemcům, pro které již nyní máme pro příští ročník připravenu jednu novinku.

IMG_0055 IMG_0058 IMG_0059 IMG_0060 IMG_0062 IMG_0063 IMG_0065 IMG_0069