random header image

Vycházka za ptáky a netopýry Svitav posunuta!

Kvůli počasí jsme byli nuceni vycházku za ptactvem a netopýry města Svitavy přesunout na tento pátek 26.7. Sraz všech účastníků bude opět u Červené knihovny v 19:30. Těšit se můžete na kroužkování, pozorování vylétajících netopýrů a hnízdiště jiřiček či rorýsů. V pátek na viděnou! 

Vycházka za ptáky a netopýry našeho města

Rádi bychom Vás pozvali na akci Večerní vycházka za našimi zvířecími sousedy, která proběhne v pátek 19.7. Sraz všech účastníků bude v 19:30 u Červené knihovny (Ottenderforova domu). Těšit se můžete na ukázku kroužkování ptactva, pozorování hnízdišť jiřiček i rorýsů či sledování netopýrů a jejich echolokace. To vše pod vedením Jakuba Vrány a Jiřího Macha.

Z vycházky za pavouky

V sobotu 22.6. jsme vyrazili za pavouky do okolí svitavských rybníků. Šlo přitom o první část z letošního ročníku cyklu vycházek „Po Svitavsku za…“, který pořádáme společně s Městským muzeem a galerií ve Svitavách díky grantu z programu Obnova biodiverzita. Pod vedením Ondřeje Machače z CHKO Železné hory se akce zúčastnilo celkem 11 osob (z toho 3 děti). Postupně jsme prošli rákosiny, zahrady, louky a lesy kolem odkalovací nádrže. Celkově jsme přitom zjistili 38 druhů pavoukovců. Šlo například o skákavku obecnou (Evarcha falcata), listovníka zlatolesklého (Philodromus aureolus), čelistnatku perleťovou (Tetragnatha montana), snovačku oválnou (Enoplognatha ovata) nebo křižáka Sturmova (Araneus sturmi). Vedle nich se podařilo z hmyzí říše najít například lišaje borového (Sphinx pinastri) a šidélko brvonohé (Platycnemis pennipes) s větším (Ischnura elegans).  Závěr výpravy pak zajistila hra pro děti a rozdání drobných předmětů s tématikou ochrany přírody. Věříme, že vycházka se všem zúčastněným líbila a brzy se uvidíme také na našich dalších akcích pro veřejnost.

Po Svitavsku za pavouky

Rádi bychom Vás pozvali na druhý ročník cyklu vycházek „Po Svitavsku za…“, který pořádáme ve spolupráci s Městským muzeem a galerii ve Svitavách. První letošní výprava proběhne v sobotu 22.6. a zavede nás do světa pavouků. Naším průvodcem bude arachnolog Ondřej Machač z CHKO Železné hory. Děti se mohou těšit i na soutěž o zajímavé ceny. Sraz všech účastníků je ve 14:00 na pláži rybníku Rosnička (Horní rybník).
 
Akce je pořádána v rámci programu Českého svazu ochránců přírody “Ochrana biodiverzity”, podpořeného Lesy České republiky, s.p., Nadací Ivana Dejmala a v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí.
 

Pozvánka na Vítání ptačího zpěvu

DSCF2398 (2)Srdečně vás zveme na jarní vycházku za ptáky v rámci akce České společnosti ornitologické. Vítání ptačího zpěvu se koná ve Svitavách v sobotu 4. května od 8:30 (sraz na hrázi Dolního rybníka). Provedeme vás prostředím svitavských rybníků Dolní a Horní, ptáky budeme poslouchat, pozorovat je z ornitologické pozorovatelny, uvidíte ukázku kroužkování ptáků (a tím pádem ptáky zblízka) a pro děti máme připravené soutěže. Obdržíte propagační materiály, drobné dárky, časopis Ptačí svět,…….

Těšíme se na vás.

(Akce se nekoná jen za trvalého deště).

Jiří Mach