random header image

Úpravy rybníčků v Hradci nad Svitavou

Od roku 2007 přenáší naše organizace oboživelníky na jižním konci Hradce nad Svitavou. Rybníčky, v níž se zdejší žáby a čolci rozmnožují, však postupem času tvrdě zasáhla sucha a častá vysychání. Naštěstí pomohla obec, jež během letošní zimy využila dotace z Operačního programu životního prostředí a zajistila úpravu všech nádrží. Vyčištěna a opravena tak byla kritická oblast přítoku, došlo na částečné odbahnění a tvorbu přepadů na odtoku. Velký dík patří místostarostovi Leoš Štefkovi, který vyvinul obrovské úsilí, aby vše dospělo ke zdárnému konci. Během jara je v plánu ještě zatravnění části lokality a pár dalších dílčích úkolů. Hlavní věc se však již podařila a lokalita může znovu působit radost jak zvířatům, tak místním obyvatelům.

 

Začalo přenášení obojživelníků

V sobotu 27. 3. jsme konečně mohli postavit zátarasy a zahájit patnáctý roční „Záchranného transferu obojživelníků v Hradci nad Svitavou“. Velký dík patří všem, kteří se stavby zůčastnili! Odměnou jim, vedle dobrého pocitu, může být také nález skokana štíhlého, který je novým druhem jak pro lokalitu, tak pro Svitavsko!

Práce na Semanínské střelnici v roce 2020

Po roční přestávce jsme do Národního programu ochrany biodiverzity připravili další projekt na bývalé vojenské střelnici u Semanína. Vedle tradiční péče o porost s orchidejemi, jsme tentokrát zkusili také výběrové vyřezávání a veteranizaci dřevin, k čemuž byla použita z dotace zakoupená motorová pila.

Podařilo se tak posekat i shrabat louku s výskytem prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), prosvětlit jeden remízek a výběrovým kácením rozšířit okolní luční plochy. Zároveň se povedlo vytvořit několik souší pro xylofágní hmyz. Ze zbylého dřevo a sena se pak postavily hadníky a hmyzí hotely. Filip Jetmar a Marian i Vladimír Velešíkovi navíc pokračovali v práci také po ukončení projektu. Vedle nich se do této činnosti zapojil též Marian Polák, Jakub Vrána, Jiří Mach a Milan Janoušek.

Vše vedlo ke zatraktivni lokality pro řadu vzácných a chráněných druhů. Stále je však před námi spousta práce, díky níž bude semanínská střelnice tak biologicky zajímavým (nebo ještě zajímavějším) místem. Takže hodně štěstí a do práce! 

 

Přenášení obojživelníků v roce 2020

Již po čtrnácté jsme na jaře přenášeli obojživelníky na jižním konci Hradce nad Svitavou. Na známé lokalitě Dolní rybníčky se od 14.3. do 17.5. do transferu zapojilo celkem 27 lidí (v abecedním pořadí: rodina Etzlerova, Pavel Dokoupil, Lenka Dokoupilová, Pavlína Gregorová, Daniel Charvát, Ondřej Klusák, Jiří Mach, Jitka Moláčková, Natálie Palková, Jan Richtr, Jan Škaroupka, Daniel Šrajbr, Martin Šrajbr, Martin Štěpán, Renata Šumová, Marian Velešík, Vladimír Velešík, Filip Vorba, Tereza Vorbová, Jakub Vrána, Kristýna Vránová, Zdeňka Vránová a rodina Zdražilova), kteří neváhali obětovat svůj čas na pomoc těmto kouzelným obratlovcům.  Za jejich práci jim patří velký dík!

Za celou dobu jsme našli pouze 215 ex., což znamená nejslabší ročník vůbec.. Za takovýmto propadem stojí hlavně pouhých 166 ropuch obecných (Bufo bufo). Do této chvíle nejnižší celosezónní číslo bylo přitom praktický dvojnásobné (335 ex. z roku 2015). Počty u zbylých druhů se přitom výrazně nelišily od situace předchozích let. Konkrétně bylo za celou dobu v kýblech nalezeno 41 čolků obecných (Lissotriton vulgaris) a jeden čolek velký (Triturus vulgaris). Žáby pak zastupovali tři kuňky obecné (Bombina bombina), dva skokané zelení (Pelophylax kl. esculentus), jeden neurčený skokan rodu Pelophylax a jeden skokan hnědý (Rana temporaria). V jeho případě však můžeme najít jeden z důvodů tak nízkých čísel. Již na začátku transferu bylo v Horním rybníčku nalezeno hned deset jeho snůšek. Přelom února a března byl totiž docela teplý, takže mohlo dojít k dřívějšímu tahu. V době přenášení jsme naopak zažili hodně mrazivých nocí a rán, což mohlo migraci přerušit a hlavně kuňky či čolci velcí mohli táhnout po skončení naší akce. Navíc se zde stále setkáváme s nedostatečným přítokem k Dolnímu rybníčku. V tomto případě se však konečně daří budovat kvaltiní přítok, takže můžeme očekávat zlepšení současné situace!

Z Ptačího festivalu

Dalšího ročníku festivalu ptactva se na Opatovských rybnících zúčastnilo celkem 27 lidí (z toho 11 dětí). Ti mohli pozorovat třeba orla mořského, pěnkavu jikavce, hvízdáka eurasijského nebo ostříže lesního. Při kroužkování pak došlo na budníčky menší, sýkoru modřinku, červenku obecnou a hlavně káně lesní. Všichni účastníci si, dle reakcí, akci vážně užili. Takže brzy zase na viděnou!

 

Fotky z akce si můžete prohlédnout zde.