random header image

Zimní pozorování a přikrmování ptáků

ptáci na krmítkuNastal vhodný čas pro zimní přikrmování ptáků. Pokud se k tomu připravujete někde v blízkosti lidských obydlí, pak je to ideální možnost, jak se blíže seznamovat a učit rozpoznávat naše relativně běžné a známé druhy. Dobrým prostředím k tomu jsou zahrady v okrajových částech města nebo parky, ale cestu ke krmítku na balkóně nebo parapetu panelového domu si někdy najdou i ptáci, kteří v blízkost člověka příliš nevyhledávají. Pokud se rozhodnete pro přikrmování v krmítku, seznamte se pro jistotu s pokyny od ornitologů: https://www.birdlife.cz/zapojte-se/pomoc-ptakum/prikrmovani/.

Začátkem ledna se také můžete zapojit do celorepublikové akce sčítání ptáků „Ptačí hodinka“ v okolí krmítek. Podrobnosti najdete znovu na stránkách České společnosti ornitologické:  https://ptacihodinka.birdlife.cz/#/observe. Vřele doporučujeme.

V lednu se řada z nás znovu přidá k mezinárodnímu sčítání zimujícího vodního ptactva (většinou půjde o procházky podél vodních toků nebo kolem aktuálně nezamrzlých hladin rybníků v našem okolí). Ptáci se však v zimním období rádi soustřeďují i na dnech vypuštěných rybníků nebo kolem polních hnojišť a v okolí dalších zemědělských objektů. Příklady zajímavých zastižení v našem okolí z poslední doby najdete zde: https://birds.cz/avif/obsdetail.php?obs_id=10380206 nebo https://birds.cz/avif/obsdetail.php?obs_id=10384381

Přejeme vám příjemné chvíle při zimním pozorování ptáků.

Ptačí festival 2021

V sobotu 2. 10. proběhne tradiční Festival ptactva na Opatovských rybnících. Těšit se můžete na pozorování a kroužkování migrujících i stálých opeřenců, jakou jsou třeba orel mořský, volavka bílá nebo čírka obecná. Připravena bude také soutěž pro děti. Sraz je v 9:00 na hrázi rybníku Hvězda u Třebovic.

Brzy na viděnou!

 

Z vycházky za svitavským hmyzem

Sobotní vycházky za hmyzem Svitav, která byla součástí projektu „Po Svitavsku za …“ se zúčastnilo celkem 23 lidí (z toho 8 dětí). Vedle počasí jsme měli štěstí také na zajímavé druhy. Setkali jsme se například s křižákem pruhovaným, housenkou lišaje šeříkového či střevlíkem zrnitým a zlatolesklým. Novým nálezem pro lokalitu se stala larva vážky páskovce kroužkovaného. Věříme, že se akcevšem přítomným líbila a brzy se sejdeme na další cestě do přírody.

Vyšel roční zpravodaj KonSterna

V sekci Zpravodaj KonSterna je možné se blíže seznámit s obsahem naší činnosti, ochranářským děním v přírodě nebo se zajímavostmi a novinkami v našem regionu. To vše v 31. čísle, které hodnotí uplynulý rok 2020. Děkujeme vám za zájem i za případný podíl na našich aktivitách a spolupráci.

Z vycházky za ptáky a netopýry

V pátek 16. 7.  proběhla již tradiční vycházka za zvířaty našeho města. Celkem 23 účastníků (z toho 8 dětí) se mohlo z blízka seznámit s hendikepovaným netopýrem rezavým a kroužkovaným vrabcem domácím. Potěšil také  sedmihlásek hajní s kroužkem z loňské akce. Během krátké vycházky navíc došlo na pozorování rorýsů obecných. Zajímavý byl i pohled na vylétající netopýry večerní a severní, které jsme mohli determinovat pomocí ultrazvukových detektorů. Akce se opět vydařila i díky dobrému počasí. Tak příště zase na viděnou!

Za fotografie děkujeme Tatjaně Ilčíkové.