random header image

Vítání ptačího zpěvu

V sobotu 27. dubna jsme za pěkného počasí uspořádali pro 32 zájemců tradiční Vítání ptačího zpěvu. Chybějící voda v Lánském rybníku zabránila výskytu některých ptačích druhů, ale za to jsme na bahnách dna pozorovali například kulíky říční, konipasy bélé, strnady rákosní nebo vodouše bahenního a konopky obecné.  Ve vzduchu poletovali vlaštovky, jiřičky i první rorýsové a kolem rákosin se objevoval moták pochop. V podmáčených rákosinách se ozývali chřástalové vodní, nad polem pak skřivani a v pobřeží rybníka třeba pár bramborníčka černohlavého. Populární ukázku odchytu a kroužkování pěvců doprovodil Jakub Vrána odchytem cvrčilky slavíkové, rákosníka prožkovaného nebo budníčků. Pro děti i mládež jsme pak připravili několik kvízů s ptačí tematikou, za které každý obdržel drobnou odměnu. Všem ostatním účastníkům propagační materiály zaslala pořádající Česká společnost ornitologická.

Ani po 13 měsících neznáme výsledek

1. ledna 2023 byl k České ispekci životního prostředí podán podnět k prošetření nepovolené těžby stromů v PR Maštale, v oblasti skalního útvaru Cikánka. Inspekce v rámci provedeného šetření konstatovala porušení zákona č. 114/1992 Sb., shledala podnět důvodným a zahájila s odpovědnou osobou (obcí Jarošov) správní řízení z moci úřední (sdělení inspekce z 25. 1. 2023). Na žádost o poskytnutí informací o výsledcích šetření a o rozhodnutí ve správním řízení inspekce odpověděla, že řízení dosud probíhá a že čeká na posouzení od AOPK ČR. Agentura měla mimo jiné zodpovědět otázku, zda těžbou došlo k poškození předmětu ochrany a ke změně biodiverzity. Posouzení bylo dodáno v srpnu 2023 s konstatováním, že v některých případech k poškození skutečně došlo. Avšak inspekce řízení stále neukončila, i když už je to rok a měsíc od podání podnětu. V poslední odpovědi z 1. 2. 2024 inspekce uvádí: „ČIŽP současně sděluje žadateli, že dobu potřebnou na zpracování, resp. vyhodnocení požadovaných údajů odhaduje na dva měsíce. Pokud v této době dojde k ukončení řízení, tj. požadované dokumenty, resp. údaje budou zpracovány a vyhodnoceny, a žadatel následně opětovně požádá o poskytnutí informace o výsledku daného šetření, ČIŽP mu uvedenou informaci zpřístupní.“ 

Přilétli severští brkoslavové!

IMG_0594mtwBrkoslav severní je pěvec velikosti asi špačka a osídluje při hnízdění široké pásmo severské tajgy nejen Evropy a Asie, ale také severní Ameriky. V určitých letech zaletuje jižněji pro zimní sběr potravy, kterou jsou různé bobule (jmelí, kalina, ochmet, hloh a další), ale také se přizivuje na jablkách. Hostem u nás nebývá každoročně. Díky četným pozorováním už od začátku prosince, zejména na území Moravy, lze hodnotit letošní zimu jako období, kdy se i ve střední Evropě budou brkoslavové vyskytovat zřejmě invazně. Již nyní na některých místech jsou pozorována hejna okolo 200 kusů. Mějte se proto „na pozoru“, byli spatřeni už i ve Svitavách. A jejich sledování opravdu stojí za to!

Jak je to s přikrmováním ptactva?

Nastává čas, kdy se nejen mnozí z nás, ale i široká veřejnost, chystají k zimnímu přikrmování ptáků. Nabízíme vám upozornění na relativně novou knižní publikaci, která tento fenomén představuje díky bohatým zkušenostem a představuje i dosud relativně neznámý pohled na krmení ptáků i v jiných ročních obdobích. Ve druhém materiálu si můžete přečíst komentář našeho vědeckého pracovníka O. Kauzála, který se vyjadřuje k nejnovějším vědeckým poznatkům právě v oblasti přikrmování ptáků.

bmid_krmime-ptaky-ale-spravne-akT-395381Screenshot_2023-12-16-13-27-39-310_com.facebook.katana

Po Svitavsku za dravci

Rádi bychom Vás pozvali na letos poslední vycházku. Ta se zaměří hlavně na dravce a sokoly. Vedle jejich pozorování a kroužkování (pokud nechytíme je, pak alespoň menší pěvce) dojde také na tvorbu a instalaci berliček, na něž si mohou draví ptáci sednout a vyhlížet přes zimu svou potravu. Sraz je v 9 hodin na parkovišti u hotelu v Schindlerově háji ve Svitavách.

Těšíme se na viděnou!

 

po svitavsku za dravci 2023