random header image

PR Psí kuchyně – omezení vstupu

V PR Psí kuchyně byl dnes znovu prodloužen zákaz vstupu do lesa, konkrétně na zelenou turistickou stezku a cyklotrasu vedoucí centrálním údolím. Zákaz platí do konce roku 2022. Důvodem je dosud nevyřešená situace s nebezpečnými dřevinami, které hrozí pádem na cestu. 

 Zatímco po pravé straně cesty již došlo k povolenému pokácení nejrizikovějších stromů (lesy spravuje lesní správa Lanškroun), po levé straně cesty (v porostech spravovaných lesní správou Svitavy) je dosud schválen jen dílčí zásah v mladé jasenině, ostatní (starší) porosty jsou dosud řešeny ve správním řízení o povolení výjimky, rozhodnutí očekáváme do konce roku. 

O kácení rizikových stromů v PR Psí kuchyně jsme informovali také v říjnovém článku.

Provedení zásahu na „lanškrounské“ straně:
(více fotek zde

Resize of Resize of DSCN6335

 

Vzácní hosté a noví obyvatelé

Včera se ve Svitavách (na rybníku Rosnička) zastavily dvě vzácné potápky žlutorohé (na fotografii jsou v tzv. prostém šatu). Dnes se podařilo zdokumentovat samici strakapouda jižního v zámecké zahradě v Litomyšli. Tento druh se ve městě, zdá se, usadil již loni, otázkou však zůstává, o kolik jedinců se jedná. 

Resize of pžResize of Resize of IMG_5500Resize of Resize of IMG_5529

O víkendu jsme dokončili kosení a úklid slatiny Pod farským v Opatově

Resize of IMG_20221009_144103_6

Už tradičně končíme „pracovní rok“ péče o cenné biotopy u Opatovských rybníků úklidem rákosu na silně podmáčené lokalitě Pod farským. Během září to vypadalo vzhledem k počasí, že plochu snad ani letos neuklidíme, naštěstí se v říjnu udělalo hezky a našlo se i dost dobrovolníků, kteří pomohli. Velké díky patří Jakubovi, Filipovi, Mariánovi, Mariánovi, Vláďovi, Adamovi a Julii. A samozřejmě našim rodinám, že nám tyhle aktivity trpí 🙂 Více fotografií po rozkliknutí odkazu: 
https://www.rajce.net/a18135106

 

Kácení rizikových stromů v PR Psí kuchyně

Resize of Pkriziko

Začátkem října vydal Krajský úřad Pardubického kraje rozhodnutí (zatím jen v části věci), kterým povolil kácení rizikových stromů v některých úsecích podél zelené turistické stezky, jež vede skrz přírodní rezervaci Psí kuchyně. Předpokládáme, že Lesy ČR v brzké době přistoupí k realizaci bezpečnostního kácení (odvoz dřevní hmoty povolen nebyl).

Posuzování dalších úseků (zejména starších porostů s významnými biotopovými dřevinami) stále probíhá a správní řízení v této části věci pokračuje. Řízení probíhá už téměř rok, přičemž jako silně problematický vnímáme přístup lesní správy Svitavy. Jejich neochota vyznačit nebezpečné stromy k posouzení a především následné (až po vydání rozhodnutí KrÚ) provedení naprosto nepřijatelného a chybného vyznačení stromů ke kácení byly důvodem k podání odvolání proti rozhodnutí o povolení výjimky. MŽP rozhodnutí zrušilo a vrátilo věc k novému projednání, KrÚ nyní tedy přistupuje k rozhodnutí novému. Dokumentace ke správnímu řízení je dostupná zde: 
2021-12-07_KUPK_PR.Psi.kuchyne-tezba.riziko-LČR

Související komplikací zejména pro turisty je skutečnost, že KrÚ vydáním opatření obecné povahy zakázal vstup na dotčený úsek cesty (zelené turistické stezky a cyklotrasy) – nejprve na 3 měsíce (duben až červen), následně byl zákaz prodloužen o další 3 měsíce (červenec až září). Jako důvod bylo uvedeno zvýšené nebezpečí při zpracování nahodilé těžby (k té dosud ale nedošlo). Zákaz vstupu do lesa však není úplně dodržován a kromě pěších a cyklistů zde v probíhající houbařské sezóně projíždějí i auta!

K dnešnímu dni nám není známo, že by byl zákaz vstupu do lesa znovu prodloužen, přestože zvýšené riziko pádu stromů (především odumírajících jasanů) dosud nepominulo. Opatrnost je zde proto na místě a především za nepříznivého počasí rozhodně nedoporučujeme vstupovat na cesty v PR Psí kuchyně (mimo cesty je vstup zakázán celoročně), zejména při silném větru, dešti, sněžení či silné námraze, kdy asi nejvíce hrozí pád silných větví i celých kmenů na cestu (k takovému pádu ale občas dojde i za zcela stabilního a bezvětrného počasí). 

Jako účastník správního řízení budeme situaci nadále sledovat a zpřístupňovat související dokumentaci.

 

Pořádali jsem podzimní Festival ptactva

IMG_20221001_110856_1

Pod patronací České společnosti ornitologické jsme pořádali na rybnících Hvězda a Nový u Opatova 1. října Festival ptactva. Bohužel druhové zastoupení opeřenců značně zaostávalo za i průměrným stupněm atraktivity. K zajímavějším okamžikům tak patřilo jen sledování příletu asi 50 hus velkých na hladinu Hvězdy a hledání bekasiny otavní na dně vypuštěné nádrže pod Novým rybníkem. Naštěstí bylo dost ptáků odchycených ke kroužkování (budníček menší, pěnice černohlavá, sýkora koňadra, sýkora modřinka a mlynařík dlouhoocasý v celkovém počtu okolo 15 jedinců). Z téměř šedesáti zájemců o akci byla potěšitelná účast 29 dětí, pro které byly také připraveny soutěže a řada různých odměn.

received_796598371577712 IMG_20221001_111456_1 IMG_20221001_112324 IMG_20221001_110849_1 IMG_20221001_110832 IMG_20221001_110828_1 IMG_20221001_110812 IMG_20221001_104210_1 IMG_20221001_104202_1 IMG_20221001_093024 IMG_20221001_093019_1