random header image

Vycházka za zvířecími sousedy

V pátek 14. července se naše organizace přidala k několika dalším pořadatelům akce pro veřejnost, kterou Česká společnost ornitologická nazvala „Za ptačími sousedy“. I proto, že ČSO spolupracuje na některých projektech ochrany ptáků v městském prostředí s Českou společností pro ochranu netopýrů, doplnili jsme i my nabídku pozorovat i netopýry a upozorňovat na nebezpečí pro ně v souvislosti s různými stavebními zásahy (zateplování a další rekonstrukce budov).

Proto jsme akci ve Svitavách, kterou zabezpečoval Jakub Vrána a Jiří Mach (spolupracovali i Pavlína Gregorová a Milan Janoušek), nazvali „Za zvířecími sousedy“. K našemu překvapení se nakonec sešlo 18 zájemců (byli jsme rádi především za dětské účastníky!), kterým jsme mohli například ukázat zblízka odchyceného a kroužkovaného vrabce domácího. Pozorovali jsme desítky rorýsů obecných při jejich leteckých manévrech kolem hnízdišť na sídlišti Dimitrovova i při lovu jejich potravy. Hodně jsme mluvili o jejich zvláštnostech těla a způsobu života. Podívali jsme se pak i na místo, kde rorýsové přímo sídlí. Dostalo se pochopitelně i na problematiku ochrany právě jejich hnízdišť. Došli jsme k místu (byla to budova státní policie), kde svá hnízda umísťuje i další synantropní ptačí druh – jiřička obecná. Mezitím jsme několikrát narazili právě na problematiku nebezpečí, která hrozí druhům, žijícím v prostředí města. Při podvečerním stmívání jsme se potom zaměřili na netopýry. Několik jich z jednoho z panelového domu vylétalo, ale bohužel ne tolik jako obvykle. Na sídlišti a pak v parku jsme zájemcům, kteří vydrželi do večerních hodin, mohli pomocí detektoru ukázat jak lidskému sluchu znějí ultrazvukové vlny, které netopýři používají pro lov potravy, vzájemnou komunikaci a orientaci v terénu. Rozdali jsme také řadu propagačních a upomínkových předmětů, které pomohou k lepší informovanosti v problematice ochrany našich ptáků a netopýrů ve městě v souvislosti s různými stavbami.

Byli jsme rádi, že se akce pro veřejnost, kterou jsme pořádali poprvé, podle slov všech zúčastněných povedla.

DSC00190 DSC00187 DSCN2908 DSCN2910 DSCN2912 DSCN2902

Botanická zajímavost z Moravskotřebovska

 

Nejen odbzáraza bílá, PR Dlouholoučské stráně Oorná veřejnost dnes již ví, že Jevíčsko a Moravskotřebovsko jsou oblasti, kterými se na našem území šíří teplomilné druhy rostlin nebo živočichů (zejména pak hmyzu) severním směrem. Příkladem je i záraza bílá (Orobachne alba), která roste i v prostoru přírodní rezervace Dlouholoučské stráně v Dlouhé Loučce jižně od Moravské Třebové. Tento druh nezelené rostliny, která parazituje na mateřídoušce, zde dosahuje právě svého nejsevernejšího rozšíření u nás. Stačí vyrazit východním směrem ze Svitav a za pár minut se nacházíte v oblasti, ve které se ale teplomilné prvky díky fenoménu chladných zalesněných kuest (tzv. hřív) Hřebečovského hřbetu prolínají s horskými druhy organizmů. Tak zajímavá je zdejší příroda a krajina.

DSCN2431 DSCN2426 DSCN2423

Znovu jsme se zúčastnili Dne dětí

20170603_161238V parku Jana Palacha ve Svitavách se za slunečného počasí konal v sobotu 3. června Den dětí (pořádá SVČ Tramtáryje).

Na jednom ze stanovišť, které obsadila naše organizace, se mohly děti více dozvědět o některých živočiších naší přírody prostřednictvím 4 typů úkolů, rozdělených podle věku.

Ornitologická pozorovatelna – slavnostní zahájení provozu

CVe středu 31. května byla na Dolním rybníku ve Svitavách slavnostně otevřena do provozu ornitologická pozorovatelna.

Naše organizace ji nechala vystavět firmou Tesařství Zahálka na pozemku Rybářství Litomyšl s.r.o. při jižním okraji rybníka na trase naučné stezky K pramenům řeky Svitavy v rámci programu Českého svazu ochránců přírody „Blíž přírodě“, jehož generálním partnerem je společnost NET4GAS. Druhým finančním donátorem se stalo město Svitavy. Informační prvky zhotovila firma Grafiko Svitavy a projektantem stavby byl Ing. Lubomír Klodner.

Slavnostního zahájení se zúčastnila Kateřina Adámková za ČSOP, Zuzana Kučerová za NET4GAS, starosta města Mgr. David Šimek, za Rybářství Litomyšl Ing. Radek Vach a za naši ZO stříhal pásku autor tohoto příspěvku.

Velký dík za výraznou a nezbytnou pomoc při realizaci celé stavby a procesu, který dospěl koncem května do finální fáze, patří Ing. Markovi Antošovi – vedoucímu odboru životního prostředí MěÚ Svitavy.    

GFEHIJBD

Z Vítání ptačího zpěvu ve Svitavách

V sobotu 29. dubna jsme pořádali tradiční jarní vycházku pro veřejnost v rámci akce České společnosti ornitologické „Vítání ptačího zpěvu“.

V prostoru svitavských rybníků Dolní a Horní jsme během tří hodin zaregistrovali 53 druhů ptáků, mezi kterými byli například i orlovec říční, moták pochop, krutihlav obecný, rybák černý, kulík říční, vodouš rudonohý, pisík obecný, rehek zahradní, 25 lžičáků pestrých, čírka modrá nebo volavka bílá. Při ukázce kroužkování jsme pak měli možnost vidět zblízka více než desítku druhů pěvců, mezi nimi třeba  lejska černohlavého nebo králíčka obecného.

Děti si zasoutěžily a nakonec i díky zlepšenému počasí oproti celému týdnu (v pátek ráno sněžilo) mohlo být všech 31 účastníků spokojeno.

Průvodci ptačí říší byli J. Mach a M. Janoušek, kroužkování se znovu ochotně ujal V. Klejch.

DSCF2391 (2)DSCF2394 (2)DSCF2403 (2)DSCF2398 (2)DSCF2406 (2)DSCF2407 (2)DSCF2410 (2)DSC05702DSC05715DSC05717