random header image

Na návštěvě naučné stezky v Semaníně

V sobotu 14. května jsme měli možnost příjmout pozvání ZO ČSOP Podorlicko z České Třebové k návštěvě naučných stezek u obce Semanín, které byly slavnostně uvedené ke konci minulého roku. Pro výklad do lokality Střelnice a pro komentovaný doprovod k výskytu zdejšího ptactva byli přizváni Filip Jetmar a Jiří Mach z naší ZO. Po všech stránkách zdařilé akce se zúčastnila přibližně šedesátka zájemců nejrůznějšího věku. Viděli jsme například všivce lesní, prstnatce májové, mloka skvrnitého nebo slyšeli cvrčilky zelené nebo budníčky lesní.