random header image

Trávíme dny v terénu

V současné době vrcholí přílet ptačích druhů na svá hnízdiště.

Některé druhy můžeme zastihnout ještě na průtahu do severních poloh Evropy. Podstatná část našich hnízdičů však už vyvádí svá mláďata. Proto trávíme nyní zejména v okolí vodních ploch pokud možno co nejvíce času při monitoringu v terénu.

Intenzivní je také naše mapovací práce při průzkumu zajímavých botanických lokalit v reginou Svitavska, Poličska a Litomyšlska, kde se podílíme na managementových pracích (kosení). K obdivu jsou nyní i orchidejovité druhy rostlin, které právě začínají kvést.

O které ornitologické zajímavosti se můžeme podělit přímo ze Svitav ? Čtete dále.

V konci března si na hladině svitavského Horního rybníka odpočinula husice liščí. Častěji jsme v tento čas spatřili na rybnících i další vrubozobé druhy ptáků : hvízdáky euroasijské, lžičáky pestré, morčáky velké nebo na Lánském rybníku dokonce i poláky malé. V mokřinách za rybníkem se dalo zjistit i několik bekasin otavních. Raritou byl pak opakovaný přelet jeřába popelavého v oblasti rybníků Dolní a Horní.

Duben byl na vodních plochách ve znamení průtahu orlovce říčního, morčáků prostředních nebo pobývání více konipasů lučních. Podvakrát jsme pak měli štěstí na sledování přeletu sluky lesní nad Svitavami, a vzácné bylo pozorování zrzohlávky rudozobé na Dolním rybníku, kde zahnízdil moudivláček lužní. Jeden z největších zážitků pro mnohé z nás bylo sledování 2 potáplic severních ve svatebním šatu na Horním rybníku při lovu potravy v bezprostřední vzdálenosti.

V květnu se objevili vodouši bahenní, nad hladinou Dolního rybníka pak 21 rybáků černých a začali se ozývat krutihlavové, žluvy hajní, cvrčilky, bramborníčkové nebo rákosníkové. Zřejmě dosud největší senzaci vyvolala vlha pestrá nad Horním rybníkem.