random header image

Opět úspěšný Ptačí festival

Další ročník festivalu u opatovských rybníků můžeme znovu zhodnotit jako podařený. Přispěla k tomu opětovná návštěva oddílu mladých ochránců přírody Spongilit z Chocně (děkujeme za stálou přízeň Lence Svobodové, která přivezla 43 osob), velmi pěkné (slunečné a bezvětrné) počasí a také to, že pro kroužkování se podařilo Jakubovi Vránovi a Martinovi Zemánkovi odchytit pestrou paletu ptačích druhů – kosa velkého, budníčka menšího, sýkoru koňadru, brhlíka lesního, šoupálka dlouhoprstého, králíčka obecného, králíčka ohnivého a sýkoru babku. Role vedení výpravy od hráze rybníka Hvězda, přes cestu kolem rybníka Hvězdička až k Novému rybníku, jsem se ujal tentokrát pro nemoc Milana Janouška já. Na hladině Hvězdy jsme mohli vidět větší počet lysek černých (asi 130), několik potápek roháčů, labutí velkých, kachen divokých, poláků chocholaček a poláků velkých. Při přesunu k Novému rybníku nás upoutal přelet strakapouda velkého, žluny zelené, hejno drozdů kvíčal nebo sojka obecná. Na bahnech Hvězdičky se bohužel objevil jen jeden konipas bílý. Nový rybník nezklamal, pokud se týká pozorování orla mořského. V zadní části rybníka plavalo několik kachen divokých, mezi kterými jsme zaznamenali hvízdáka euroasijského a kopřivku obecnou. Proletěl se kolem nás i ledňáček říční. Připravili jsme pro děti tradičně několik soutěží, her a kvízů. Všechny jsme pak odměnili samolepkou a ty nejšikovnější řadou propagačních materiálů s tematikou ornitologie a ochrany přírody. Závěrem doufejme, že nás v dalších letech čeká několik tak zdařilých akcí, jako byla ta letošní. Celkem se jí zúčastnilo 55 zájemců

                                                                                                                      J.Mach