random header image

Ornitologické zajímavosti Svitavska roku 2014

Zřejmě vlivem relativně teplého konce zimy jsme počátek ornitologické sezóny zaznamenali v tomto roce nezvykle brzy. Projevilo se to nejčasnějšími záznamy prvního jarního výskytu v naší oblasti u několika tažných druhů – pěnice černohlavé, rehka zahradního, konipase bílého, moudivláčka lužního, čejky chocholaté, kulíka zlatého nebo čápa bílého. Budníček menší byl dokonce pozorován v lednu ve Svitavách při přezimování. Začátkem března se u nás ještě zdržel zimní host – sněhule severní. Další průtah migrantů na svá hnízdiště přes Svitavsko byl ve Svitavách, u Vendolí a několikrát u Opatova okořeněn pozorováním jeřábů popelavých nebo ve Svitavách a v Opatově orlovců říčních. Bahnité dno svitavského Lánského rybníka a mokřiny v jeho okolí přilákaly i chřástala kropenatého, lindušky horské a slavíka modráčka, který zde zpíval. V dubnu vodní hladiny ve Svitavách i Opatově oživovaly potáplice malé a potáplice severní, které lovily a odpočívaly při své cestě na sever. Jarní tah ptáků vrcholil v první polovině května. Ve Svitavách u Dolního a Horního rybníka bylo možné v tuto dobu slyšet slavíka obecného a vzácně i slavíka tmavého. Díky mimořádně nižšímu stavu vodní hladiny rybníka Hvězda u Opatova nastaly dobré podmínky pro lov potravy i odpočinek dalších vzácnějších protahujících druhů jako byly koliha malá, lindušky horské nebo jespáci šedí. Naprostou raritou se však stalo pozorování bahňáka jespáčka ploskozobého. Ještě na konci května se zde opakovaně vyskytoval jeřáb popelavý. Nad hladinou našich největších rybníků Svitavska se pak dále objevili na tahu i vzácnější rybáci – bělokřídlý, bahenní a velkozobý. Potěšeni jsme byly také z přítomnosti samce a samice hýla rudého u Nového rybníka.

V hnízdní době nás zajímal výsledek pobytu čápa bílého, „Ptáka roku“ České společnosti ornitologické. Neúspěšně se pokoušeli čápi hnízdit v Opatově. Úspěšného vyhnízdění jsme se dočkali v Opatovci, Radiměři a ve Vendolí, kde kromě páru v ZS Zelené Vendolí se na sloupu elektrického vedení v obci objevil a zahnízdil čáp, kroužkovaný na hnízdě jako mládě v roce 2010 v obci Nepolisy na Královéhradecku. V PR Psí kuchyně jsme ve zdejších bučinách s radostí objevili zpívajícího samce lejska malého. Ještě více překvapivé bylo zjištění zpěvu samce pěnkavy jikavce u Opatova v polovině května. Neobvyklé pak bylo i pozorování dvou samců hohola severního v počátku června na svitavském rybníku Dolní.

V letních měsících se už na pohnízdních potulkách na rybnících ve Svitavách i v Opatově objevili kvakoši noční, na polích u Svitav sokol stěhovavý nebo moták lužní a luňák červený. Bohužel další zajímavé dravce jsme jako v loňském roce nepozorovali.

V podzimním období se některé druhy soustřeďovaly a zastavovaly opět na vodních plochách opatovských rybníků. Šlo například až o 33 volavek bílých, potáplici severní i malou nebo o orlovce říčního. Ve Svitavách se na Horním rybníku vůbec poprvé podařilo v září doložit výskyt tří labutí zpěvných. Z jiného koutu Evropy v tuto dobu přilétlo do Moravského Lačnova lovit potravu 7 mladých poštolek rudonohých, což je vůbec největší zde registrovaný počet těchto sokolovitých dravců.

Ornitologicky překvapivě úspěšné byly i měsíce listopad a prosinec. Na rybnících jsme totiž přivítali ve Svitavách vůbec poprvé severské hoholky lední, dále větší počty hoholů severních, hejnko sýkořic vousatých, mimořádně na dvou lokalitách morčáky bílé a příbuzné morčáky prostřední i velké. Po dlouhých téměř 18 letech jsme na rybníku Hvězda u Opatova sledovali dvě potápky žlutorohé. Až do druhé poloviny prosince se zdržoval neobvykle dlouho jeden chřástal vodní v prostoru svitavského Dolního rybníka, který se dopouštěl po výlovu a moudivláčci lužní s konipasem bílým na opatovském Novém rybníku rovněž zkoušeli své schopnosti. To byly patrně poslední ornitologické zajímavosti roku 2014 na Svitavsku, kde se jenom u svitavských rybníků Dolní a Horní podařilo zaznamenat 136 ptačích druhů. V celé oblasti regionu Svitavska to pak bylo minimálně 193 druhů.

                                                                                                                      Jiří Mach