random header image

Psí kuchyně 13. 2. 2016

Pk_816A Tak z této první fotky sotva poznáte, že je z poloviny února. Bývalo běžné, že touhle dobou se tu pro množství sněhu téměř nedalo projít, zato dnes aby člověk sníh pohledal. Ale našel jsem, nahoře na Psí kuchyni ještě malé zbytky sněhu leží. Pk.sníh

Ovšem dole v lužním lese už kvetou první bledule. FL_bledulky FL_bledule

A kousek vedle zase roste krásnorůžek lepkavý.  FL_krásnorůžek

Mířím do svahu a pátrám, jestli silný vítr z minulých dní nevyvrátil nebo nepolámal nějaké nové stromy. Zdá se, že ne. Některé části rezervace pralesovatí a stávají se obtížně prostupnými.  Pk_815C/A Pk_815C/A

Bohužel se v rezervaci vyskytnou i takovéto holiny:  Pk-holina

Není divu, že jediné čerstvé vývraty buků jsem našel právě zde (vznik holiny znamenaá otevření porostu větru).  Pk_vývraty

Na jedné malé světlině ještě kontroluji porost plavuně pučivé, zvláště chráněného druhu v kategorii „ohrožený“ – zdá se, že prosperuje, roste zde na ploše asi jednoho aru.  Pm_plavuň3 Pk_plavuň Pk-plavuň2

Za doprovodu volání holuba doupňáka se vracím zase dolů, do Farského lesa. Na pozemku, který už dnes zase patří Římskokatolické církvi, roste jeden z nejstarších a nejpestřejších fragmentů lesa v oblasti (na hezčí fotky si musíme počkat do jara).  FL3 Nerušený vývoj lesa je poslední dobou bohužel poznamenán těžbou, i když na první pohled nenápadnou.  FL_1 FL_pařezy1 FL_pařezy2 FL_pařez3 FL_jíva Ať už byl důvod kácení jakýkoli, není dobré, že se to děje bez souhlasu a bez vědomí orgánu ochrany přírody.

Na závěr ještě ukázka toho, jak na podmáčeném stanovišti zmlazují smrky.  FL_smrčky na pařezu