random header image

Silničáři se chystají kácet

Při jízdě po silnici ze Semanína do Opatova si lze všimnout velkých číslic napsaných oranžovým sprejem na některé stromy u silnice. V Semaníně, v Zádolkách, u rybníka Hvězda. Starostovi Opatova jsme připomněli, že chceme být o zahájeném správním řízení o povolení kácení informováni. Na fotografiích jsou 3 lípy od Hvězdy, bohužel jejich zdravotní stav není dobrý. Při bližším prozkoumání je ovšem také zřejmé, že se v nich vyvíjí brouci. Uvidíme, zda se nám podaří prosadit nějaký „mírnější“ zásah než je pokácení. Požadovat budeme i náhradní výsadbu, konkrétně doplnění oboustranné aleje novými lípami.  lípa 4 lípa 5 lípa 6