random header image

Odstranění náletu dřevin na racčím ostrůvku

8. ledna 2017 „upravili“ tři členové ZO ČSOP Rybák „racčí“ ostrůvek na rybníku Hvězda a část sousedního ostrůvku – vyřezávání náletu dřevin v místy až půlmetrových závějích byla docela legrace.

hvezda

Racek chechtavý hnízdil na rybníku Hvězda (pravděpodobně nepřetržitě) až do roku 1996. V letech 1977 až 1982 je odhadována početnost na 300 až 600 hnízdních párů, poté až do poloviny 90. let kolísala početnost kolem 200 párů. Po vyhrnutí litorálních porostů na východním břehu v roce 1993 hnízdili rackové ještě několik let na deponiích, které se ale postupně rozplavovaly a zarůstaly nevhodnou vegetací. V roce 1997 tak poprvé nezahnízdil ani jeden pár, navíc došlo během letních povodní k „odplavení“ skřípincového ostrůvku v západní části rybníka, kde rackové také několikrát zahnízdili.

Větší počet racků byl zaznamenáván v roce 2000, kde se také na Hvězdě objevila 2-3 hnízda (hnízdění bylo ale patrně neúspěšné). Teprve po vybudování nových, opevněných ostrůvků v roce 2005 se racek chechtavý jako hnízdící druh vrátil – na „racčím“ ostrově hnízdil nejprve v počtu 100 párů v roce 2007 a následně až 500 párů v roce 2008. Na jaře 2009 se na lokalitě zdržovalo 2 až 2,5 tisíce racků, ale patrně v důsledku plašení kormoránů (využívají k odpočinku stejný ostrov) byl počátek hnízdění posunut až na červen, přičemž počet párů byl odhadnut na 50 až 60 párů. Navzdory tomu i poměrně vysoké predaci mláďat (i vajec?) se počet hnízdících párů v roce 2010 zvýšil až na odhadovaných 1000.

Pak ale došlo opět k výraznému poklesu a v roce 2012 hnízdili rackové naposledy (nalezeno bylo okolo 70 hnízd s 0 až 3 vejci). Počet vyvedených mláďat byl bohužel velmi nízký a většina racků lokalitu ještě v průběhu hnízdní sezóny opustila (snad i díky nízkému stavu vody a snazší přístupnosti ostrova). V následujících letech se rackové již k hnízdění na rybníku Hvězda neodhodlali.

K vyřezání náletu jsme přistoupili již potřetí. Třeba se rackům na ostrově opět zalíbí, i když vyhlídky nejsou příliš příznivé – racek chechtavý je rychle mizejícím druhem nejen na Svitavsku. Ještě nedávno si nikdo z nás neuměl představit, že bychom při březnových kontrolách rybníků ve Svitavách a Opatově napočítali větší množství racků bělohlavých (až 48 na jedné lokalitě) než racků chechtavých. A tak nezbývá než doufat, že naše snažení bude mít smysl.