random header image

Ornitologická pozorovatelna – slavnostní zahájení provozu

CVe středu 31. května byla na Dolním rybníku ve Svitavách slavnostně otevřena do provozu ornitologická pozorovatelna.

Naše organizace ji nechala vystavět firmou Tesařství Zahálka na pozemku Rybářství Litomyšl s.r.o. při jižním okraji rybníka na trase naučné stezky K pramenům řeky Svitavy v rámci programu Českého svazu ochránců přírody „Blíž přírodě“, jehož generálním partnerem je společnost NET4GAS. Druhým finančním donátorem se stalo město Svitavy. Informační prvky zhotovila firma Grafiko Svitavy a projektantem stavby byl Ing. Lubomír Klodner.

Slavnostního zahájení se zúčastnila Kateřina Adámková za ČSOP, Zuzana Kučerová za NET4GAS, starosta města Mgr. David Šimek, za Rybářství Litomyšl Ing. Radek Vach a za naši ZO stříhal pásku autor tohoto příspěvku.

Velký dík za výraznou a nezbytnou pomoc při realizaci celé stavby a procesu, který dospěl koncem května do finální fáze, patří Ing. Markovi Antošovi – vedoucímu odboru životního prostředí MěÚ Svitavy.    

GFEHIJBD

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *.

*
*