random header image

Ptačí festival na Opatovských rybnících v roce 2017

Již více jak 20 let na Svitavsku probíhají festivaly ptactva, na nichž se laická veřejnost může seznámit s řadou našich táhnoucích opeřenců. Letošní ročník proběhl v sobotu 30.9. opět na rybnících Nový a Hvězda u Opatova a 52 účastníků (z toho 23 dětí) se setkalo s celkem 443 ptáky patřícími do 50 druhů. Mezi ty vůbec nejzajímavější přitom určitě patřil jespák malý se sedmi potápkami černokrkými. Z kachen nás potěšili zejména hvízdáci euroasijští, čírky obecné a lžičáci pestří. Nezklamali ani orli mořští majestátně kroužící na obloze.

            Samostatnou kapitolu potom představovalo kroužkování. Vůbec poprvé se podařilo odchytit káně lesní, které vyvolalo obdiv na tvářích mnoha příchozích. Zaujali také noblesní šoupálci dlouhoprstí, krásné červenky obecné a maličký střízlík obecný. Zajímavé bylo i srovnání čtyř odchycených druhů sýkor (koňadra, modřinka, babka a lužní). Nakonec se podařilo odchytit a ukázat 28 jedinců reprezentujících 12 druhů.

            Pro naše nejmenší byla nově připravena hned dvojice her, když ke znalostní poznávačce přibylo i umělečtější kreslení. Všichni výherci měli ze získaných cen velkou radost a ti méně šťastní si soutěžení dozajista též užili. K dobré náladě určitě pomohlo pěkné počasí, tak nepodobné deštivým posledním týdnům. Akce se tak určitě může srovnávat se svými úspěšnými staršími bratříčky a je třeba za ni poděkovat všem organizátorům (Milan Janoušek, Jiří Mach, Jakub Vrána) a obětavým pomocníkům (Zuzana Blažková, Natálie Císařová, Pavlína Gregorová, Petr Mach a Martin Šrajbr).