random header image

Stanovisko k situaci kolem Pochodu rytíře Toulovce 2017

Tradiční Pochod rytíře Toulovce letos neproběhl podle představ organizátorů ani turistické veřejnosti. Za viníka byla označena naše organizace. Jenomže celé dějství má nejméně tři aktéry – kromě ZO Rybák jsou to ještě Klub turistů Litomyšl (organizátor) a Krajský úřad Pardubického kraje (orgán ochrany přírody). Bohužel vyšlo najevo, že případ má hlubší a temnější pozadí. Proto jsme vydali tiskovou zprávu, kterou jsme rozdělili do těchto devíti bodů:

  1. K pořádání hromadných akcí v přírodní rezervaci Maštale je nutný souhlas orgánu ochrany přírody (dále OOP). Nepovolené akce jsou tedy nezákonné.
  2. Organizátor Pochodu rytíře Toulovce neměl souhlas orgánu ochrany přírody.
  3. Veřejnost není dostatečně informovaná.
  4. Krajský úřad až dosud ignoroval nedodržování bližších ochranných podmínek PR Maštale.
  5. Provozní a návštěvní řád přírodní rezervace je zastaralý a obsahuje mnohé další zákazy.
  6. Spolek ZO ČSOP Rybák Svitavy není proti konání Pochodu rytíře Toulovce.
  7. Spolek ZO ČSOP Rybák Svitavy požádal krajský úřad pouze o poskytnutí informace. (žádost ke stažení zde, odpověď přišla z KrÚ 19. 10. 2017)
  8. Jednání krajského úřadu považujeme za neprofesionální.
  9. Skutečné škody v přírodní rezervaci Maštale působí intenzívní hospodaření.

Resize of P1170340