random header image

Jedenáctý ročník přenášení obojživelníků v Hradci nad Svitavou

Záchranný transfer v Hradci nad Svitavou vstoupil již do druhé desítky svého svébytného života. Ještě před jeho začátkem došlo k stavbě nového náhonu a pročištění roury přivádějící na lokalitu vodu, takže obě mokřiny zvládly většinu roku bez vyschnutí. Velký dík za to patří Leoši Štefkovi a Kamilu Pavlišovi z obecního zastupitelstva a našim členům i příznivcům, kteří se na této práci podíleli. V krátké době bude ještě vybudována naučná stezka a na řadu by mělo přijít také prohloubení dna horní nádrže a tvorba jezírek. Řešena je nyní též výstavba trvalých zátarasů.

               Samotný přenos začal 12.3.2017, kdy jsme v sestavě P. Gregorová, I. Hauptová, J. Mach, R. Šumová, M. Šrajbr, F. Vorba a J. Vrána postavili zábrany. Následovala série kontrol, do níž se zapojilo celkem 27 lidí (v abecedním pořadí O. Boháč, J. Bojanovský, N. Císařová, M. Dokoupil, M. Etzler, T. Etzler, E. Hauptová, I. Hauptová, D. Charvát, K. Gregor, P. Gregorová, M. Janoušek, J. Kollár,  J. Mach, J. Márová, P. Pechanec, J. Richtr, K. Rodina, M. Šrajbr, D. Šrajbr, R. Šumová, V. Velešík, L. Vondra, F. Vorba, T. Vorbová, J. Vrána, M. Vrána). Vše přitom vyvrcholilo 13.5., kdy byly zátarasy odinstalovány (provedli I. Haputová, J. Richtr, R. Šumová a F. Vorba) a transfer tak ukončen.

               Celkem se nám podařilo přenést a před možnou smrtí pod koly aut zachránit 1017 obojživelníků. Nejhojnějším druhem se opět stala ropucha obecná (Bufo bufo) se 751 ex. Historicky druhý nejlepší výsledek byl zaznamenán u čolka obecného (Lissotriton vulgaris), když bylo v kýblech  nalezeno 255 ex. Dále bylo zjištěno 7 kuněk obecných (Bombina bombina), 2 skokani zelení (Pelophylax kl. esculenta) a 2 čolci velcí (Triturus cristatus).

               Na závěr můžeme říct, že pokračuje pomalý vzestup v početnosti jednotlivých druhů po zatím nejslabší sezóně 2015. Provedené úpravy a poměrně deštivý rok 2017 by přitom mohly tento trend podpořit v dalších letech. Nyní ale musíme hlavně poděkovat všem dobrovolníků, kteří se na transferu podílí.