random header image

PR Maštale na facebookové stránce

Letošní zimu jsem podnikl řadu výprav do PR Maštale, ze které jsem znal v podstatě jenom bezprostřední okolí turistických stezek. Chtěl jsem si udělat názor na to, v jakém stavu chráněné území je, jaké jsou jeho přírodní hodnoty, jak vypadá lesní hospodaření. A není to dobré. 

Fotografie z přírodní rezervace Maštale (nebo častěji spíš z toho, co z ní zbylo) si lze prohlédnout na Facebooku:

https://www.facebook.com/rezervace.Mastale/

Maštale - 2015