random header image

Z vycházky za obojživelníky Svitavska

V sobotu 14.4. proběhla v Hradci nad Svitavou první vycházka z cyklu přírodovědných exkurzí „Po Svitavsku za…“. Ty pořádáme společně s Městským muzeem a galerií ve Svitavách. Na úvod jsme se přitom zaměřili na obojživelníky. Během dopoledne pozorovalo10 účastníků kuňky obecné, skokany zelené, ropuchy obecné a čolky obecné. Odvážnější si mohli vyzkoušet i přenos těchto zvířat z trvalých zátarasů přes silnici až k místům rozmnožování v místní mokřině. Potěšil také nález snůšek ropuchy a skokana hnědého. Velkým zážitek pro většinu příchozích bylo setkání se slepýšem křehký, larvami vážek či vajíčky vodních plžů. Z ptáků nás rozptýlili třeba vodouš kropenatý, bekasina otavní a krutihlav obecný. Dle prvních reakcí se akce vydařila a my se můžeme těšit na květnové Vítání ptačího zpěvu či červnovou výpravu za vážkami.    

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *.

*
*