random header image

Vycházka za zvířecími sousedy

Podruhé se naše organizace připojila k akci České společnosti ornitologické a České společnosti pro ochranu netopýrů, která má formou letních vycházek připomenout, že prostředí lidských sídlišť sdílíme i s některými typickými druhy ptáků a netopýrů, kteří si zasluhují naši pozornost i ochranu.

Hlavní náplní setkání zájemců se stalo kroužkování v okolí svitavské Ottendorferovy knihovny (chytily se samice kosa černého a vrabce domácího) a procházka, při které se 15 účastníků zaměřilo na rorýse, vlaštovky, jiřičky, holuby, rehky, kavky, vrabce a další synantropní ptačí opeřence. Nakonec na sídlišti Dimitrovova byli svědky výletů netopýrů rezavých na noční lov a ukázky použití detektorů netopýřích ultrazvuků.

Organizátorsky akci připravil Jakub Vrána a Jiří Mach

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *.

*
*