random header image

Přenášení obojživelníků v roce 2020

Již po čtrnácté jsme na jaře přenášeli obojživelníky na jižním konci Hradce nad Svitavou. Na známé lokalitě Dolní rybníčky se od 14.3. do 17.5. do transferu zapojilo celkem 27 lidí (v abecedním pořadí: rodina Etzlerova, Pavel Dokoupil, Lenka Dokoupilová, Pavlína Gregorová, Daniel Charvát, Ondřej Klusák, Jiří Mach, Jitka Moláčková, Natálie Palková, Jan Richtr, Jan Škaroupka, Daniel Šrajbr, Martin Šrajbr, Martin Štěpán, Renata Šumová, Marian Velešík, Vladimír Velešík, Filip Vorba, Tereza Vorbová, Jakub Vrána, Kristýna Vránová, Zdeňka Vránová a rodina Zdražilova), kteří neváhali obětovat svůj čas na pomoc těmto kouzelným obratlovcům.  Za jejich práci jim patří velký dík!

Za celou dobu jsme našli pouze 215 ex., což znamená nejslabší ročník vůbec.. Za takovýmto propadem stojí hlavně pouhých 166 ropuch obecných (Bufo bufo). Do této chvíle nejnižší celosezónní číslo bylo přitom praktický dvojnásobné (335 ex. z roku 2015). Počty u zbylých druhů se přitom výrazně nelišily od situace předchozích let. Konkrétně bylo za celou dobu v kýblech nalezeno 41 čolků obecných (Lissotriton vulgaris) a jeden čolek velký (Triturus vulgaris). Žáby pak zastupovali tři kuňky obecné (Bombina bombina), dva skokané zelení (Pelophylax kl. esculentus), jeden neurčený skokan rodu Pelophylax a jeden skokan hnědý (Rana temporaria). V jeho případě však můžeme najít jeden z důvodů tak nízkých čísel. Již na začátku transferu bylo v Horním rybníčku nalezeno hned deset jeho snůšek. Přelom února a března byl totiž docela teplý, takže mohlo dojít k dřívějšímu tahu. V době přenášení jsme naopak zažili hodně mrazivých nocí a rán, což mohlo migraci přerušit a hlavně kuňky či čolci velcí mohli táhnout po skončení naší akce. Navíc se zde stále setkáváme s nedostatečným přítokem k Dolnímu rybníčku. V tomto případě se však konečně daří budovat kvaltiní přítok, takže můžeme očekávat zlepšení současné situace!