random header image

Z vycházky za ptáky a netopýry

V pátek 16. 7.  proběhla již tradiční vycházka za zvířaty našeho města. Celkem 23 účastníků (z toho 8 dětí) se mohlo z blízka seznámit s hendikepovaným netopýrem rezavým a kroužkovaným vrabcem domácím. Potěšil také  sedmihlásek hajní s kroužkem z loňské akce. Během krátké vycházky navíc došlo na pozorování rorýsů obecných. Zajímavý byl i pohled na vylétající netopýry večerní a severní, které jsme mohli determinovat pomocí ultrazvukových detektorů. Akce se opět vydařila i díky dobrému počasí. Tak příště zase na viděnou!

Za fotografie děkujeme Tatjaně Ilčíkové.