random header image

Kácení rizikových stromů v PR Psí kuchyně

Resize of Pkriziko

Začátkem října vydal Krajský úřad Pardubického kraje rozhodnutí (zatím jen v části věci), kterým povolil kácení rizikových stromů v některých úsecích podél zelené turistické stezky, jež vede skrz přírodní rezervaci Psí kuchyně. Předpokládáme, že Lesy ČR v brzké době přistoupí k realizaci bezpečnostního kácení (odvoz dřevní hmoty povolen nebyl).

Posuzování dalších úseků (zejména starších porostů s významnými biotopovými dřevinami) stále probíhá a správní řízení v této části věci pokračuje. Řízení probíhá už téměř rok, přičemž jako silně problematický vnímáme přístup lesní správy Svitavy. Jejich neochota vyznačit nebezpečné stromy k posouzení a především následné (až po vydání rozhodnutí KrÚ) provedení naprosto nepřijatelného a chybného vyznačení stromů ke kácení byly důvodem k podání odvolání proti rozhodnutí o povolení výjimky. MŽP rozhodnutí zrušilo a vrátilo věc k novému projednání, KrÚ nyní tedy přistupuje k rozhodnutí novému. Dokumentace ke správnímu řízení je dostupná zde: 
2021-12-07_KUPK_PR.Psi.kuchyne-tezba.riziko-LČR

Související komplikací zejména pro turisty je skutečnost, že KrÚ vydáním opatření obecné povahy zakázal vstup na dotčený úsek cesty (zelené turistické stezky a cyklotrasy) – nejprve na 3 měsíce (duben až červen), následně byl zákaz prodloužen o další 3 měsíce (červenec až září). Jako důvod bylo uvedeno zvýšené nebezpečí při zpracování nahodilé těžby (k té dosud ale nedošlo). Zákaz vstupu do lesa však není úplně dodržován a kromě pěších a cyklistů zde v probíhající houbařské sezóně projíždějí i auta!

K dnešnímu dni nám není známo, že by byl zákaz vstupu do lesa znovu prodloužen, přestože zvýšené riziko pádu stromů (především odumírajících jasanů) dosud nepominulo. Opatrnost je zde proto na místě a především za nepříznivého počasí rozhodně nedoporučujeme vstupovat na cesty v PR Psí kuchyně (mimo cesty je vstup zakázán celoročně), zejména při silném větru, dešti, sněžení či silné námraze, kdy asi nejvíce hrozí pád silných větví i celých kmenů na cestu (k takovému pádu ale občas dojde i za zcela stabilního a bezvětrného počasí). 

Jako účastník správního řízení budeme situaci nadále sledovat a zpřístupňovat související dokumentaci.