random header image

Opatřením obecné povahy se v PR Maštale zřizují 3 zóny upravující těžbu

Krajský úřad dnes zveřejnil na úřední desce jím vydané opatření obecné povahy, kterým se udělují výjimky z ochrany zvláště chráněného území a zvláště chráněných druhů pro lesnickou činnost v PR Maštale. Rezervace je rozdělena na 3 zóny s různou mírou omezení činnosti, nejpřísněji chráněná („bezzásahová“) je zóna A. Platnost opatření obecné povahy (výjimek) je od 9. 9. 2023 do 31. 12. 2029. Do začátku platnosti se krajský úřad chystá zveřejnit také podrobný mapový podklad (z přehledové mapy totiž nelze určit, do které zóny jsou jednotlivé porosty zařazeny).  

mapa