random header image

Výstava “ Hřebečsko – neznámé a zapomenuté“

IMG_20230923_144938Dnes byla ve svitavském muzeu zahájena další výstava (Hřebečsko-neznámé a zapomenuté), jejímž spoluautorem je náš člen Jakub Vrána. Připravoval její biologickou a geologickou část. Mj. v ní návštěvníci mají poznat i to, čím je tento náš blízký přírodní klenot významný pro region i z celorepublikového pohledu. Sláva a čest těm, kteří se v minulosti i současné době o péči a dochovalost tohoto území zasadili. Téma výstavy však zasahuje i do problematiky osídlení, památek, kultury nebo historie. Má tak zároveň svoji společenskovědní stránku a navštívit ji můžete do 26. listopadu.