random header image

Přilétli severští brkoslavové!

IMG_0594mtwBrkoslav severní je pěvec velikosti asi špačka a osídluje při hnízdění široké pásmo severské tajgy nejen Evropy a Asie, ale také severní Ameriky. V určitých letech zaletuje jižněji pro zimní sběr potravy, kterou jsou různé bobule (jmelí, kalina, ochmet, hloh a další), ale také se přizivuje na jablkách. Hostem u nás nebývá každoročně. Díky četným pozorováním už od začátku prosince, zejména na území Moravy, lze hodnotit letošní zimu jako období, kdy se i ve střední Evropě budou brkoslavové vyskytovat zřejmě invazně. Již nyní na některých místech jsou pozorována hejna okolo 200 kusů. Mějte se proto „na pozoru“, byli spatřeni už i ve Svitavách. A jejich sledování opravdu stojí za to!