random header image

Vítání ptačího zpěvu

V sobotu 27. dubna jsme za pěkného počasí uspořádali pro 32 zájemců tradiční Vítání ptačího zpěvu. Chybějící voda v Lánském rybníku zabránila výskytu některých ptačích druhů, ale za to jsme na bahnách dna pozorovali například kulíky říční, konipasy bélé, strnady rákosní nebo vodouše bahenního a konopky obecné.  Ve vzduchu poletovali vlaštovky, jiřičky i první rorýsové a kolem rákosin se objevoval moták pochop. V podmáčených rákosinách se ozývali chřástalové vodní, nad polem pak skřivani a v pobřeží rybníka třeba pár bramborníčka černohlavého. Populární ukázku odchytu a kroužkování pěvců doprovodil Jakub Vrána odchytem cvrčilky slavíkové, rákosníka prožkovaného nebo budníčků. Pro děti i mládež jsme pak připravili několik kvízů s ptačí tematikou, za které každý obdržel drobnou odměnu. Všem ostatním účastníkům propagační materiály zaslala pořádající Česká společnost ornitologická.