random header image

Archív článků podle autorů — Jirka

Přilétli severští brkoslavové!

Brkoslav severní je pěvec velikosti asi špačka a osídluje při hnízdění široké pásmo severské tajgy nejen Evropy a Asie, ale také severní Ameriky. V určitých letech zaletuje jižněji pro zimní sběr potravy, kterou jsou různé bobule (jmelí, kalina, ochmet, hloh a další), ale také se přizivuje na jablkách. Hostem u nás nebývá každoročně. Díky četným […]

Jak je to s přikrmováním ptactva?

Nastává čas, kdy se nejen mnozí z nás, ale i široká veřejnost, chystají k zimnímu přikrmování ptáků. Nabízíme vám upozornění na relativně novou knižní publikaci, která tento fenomén představuje díky bohatým zkušenostem a představuje i dosud relativně neznámý pohled na krmení ptáků i v jiných ročních obdobích. Ve druhém materiálu si můžete přečíst komentář našeho […]

Festival ptactva v Opatově

V soboru 7. října jsme pořádali tradiční podzimní vycházku v okolí rybníků Hvězda a Nový a v Opatově v rámci „Festivalů ptactva“, které u nás pořádá Česká společnost ornitologická. Pozorování ptáků v terénu, jejich determinaci a kroužkování s informacemi k opeřencům zajišťoval Kuba Vrána, Milan Janoušek a Jiří Mach. Pro děti bylo připraveno několik soutěží […]

Výstava “ Hřebečsko – neznámé a zapomenuté“

Dnes byla ve svitavském muzeu zahájena další výstava (Hřebečsko-neznámé a zapomenuté), jejímž spoluautorem je náš člen Jakub Vrána. Připravoval její biologickou a geologickou část. Mj. v ní návštěvníci mají poznat i to, čím je tento náš blízký přírodní klenot významný pro region i z celorepublikového pohledu. Sláva a čest těm, kteří se v minulosti i […]