random header image

Akce pro veřejnost

Z Vítání ptačího zpěvu ve Svitavách

V sobotu 29. dubna jsme pořádali tradiční jarní vycházku pro veřejnost v rámci akce České společnosti ornitologické „Vítání ptačího zpěvu“. V prostoru svitavských rybníků Dolní a Horní jsme během tří hodin zaregistrovali 53 druhů ptáků, mezi kterými byli například i orlovec říční, moták pochop, krutihlav obecný, rybák černý, kulík říční, vodouš rudonohý, pisík obecný, rehek […]

Úklid v Hradci nad Svitavou

Dva týdny před klasickými akcemi z cyklu „Ukliďme Česko!“ jsme se poprvé zapojili i do úklidu pořádaném Povodím Moravy. V neděli 26.3. jsme se tak ve čtyřech (Natálie Císařová, Pavlína Gregorová, Filip Vorba, Jakub Vrána) sešli na jižním konci Hradce nad Svitavou a po kontrole obojživelníků (přenesen jeden čolek obecný) začali okolí Svitavy i přilehlou […]

Ptačí festival v Opatově

V sobotu 1. října se za slunečného počasí sešlo 44 účastníků u opatovských rybníků Hvězda a Nový. Většinu tvořily opět děti z choceňského oddílu ČSOP Spongilit. Především pro ně bylo kromě vlastního pozorování ptáků třeba i ve stativovém dalekohledu připraveno soutěžení, ukázka struktury ptačího pera pomocí mikroskopu nebo zkouška psaní brkem a inkoustem. Díky Kubovi […]

Den dětí ve Svitavách

V sobotu 4. června jsme opět připravili na našem tradičním stanovišti v parku Jana Palacha při příležitosti Dne dětí dvě aktivity. Mladší děti měly poznat čápa a vybrat mu z „jídelního lístku“ potravu, kterou by si vybral k obědu. Starší děti zase přiřazovaly větvičky a šišky k názvům našich 6 jehličnanů. Na programu spolupracovali Jiří […]

Vítání ptačího zpěvu ve Svitavách

V rámci celorepublikové akce České společnosti ornitologické jsme uspořádali Vítání ptačího zpěvu i ve Svitavách. Zúčastnilo se jej 26 pozorovatelů a posluchačů, kteří registrovali celkem 46 ptačích druhů, zejména z městského, polního a rybničního prostředí.