random header image

Lokality (ZCHÚ, VKP)

Kauza „ploštičník na Hřebči“

Ploštičník evropský (Cimicifuga europaea) je kriticky ohrožený druh rostliny, který se v České republice vyskytuje jen na čtyřech lokalitách a má u nás západní hranici svého rozšíření. Na kuestě Hřebečovského hřetu u Moravské Třebové roste na třech místech, přičemž výskyt severně od Hřebečského tunelu je nejsevernějším okrajem moravské arely v rámci celoevropského areálu. Právě v […]

A nedají si pokoj…

Asi každý máme místa, kam chodíme už roky. Místa, kde se cítíme dobře. Místa, kde bývá klid a kde můžeme čerpat cosi z darů přírody. Odpočnout si od shonu všedních dnů. A vnímat zcela jiný svět. Nechat ho plně působit na naše smysly. Jenomže ta místa svůj klid ztrácejí a útoky nenechavců se množí jako […]

Významná ornitologická lokalita ohrožena stavbou přivaděče

Opatovské rybníky – ornitologicky atraktivní, krajinářsky zajímavé, ekologicky hodnotné. Ornitologický výzkum tu probíhá přes 100 let, každoročně se zde pro veřejnost pořádají festivaly ptactva.  Velmi pestrým místem a jakousi místní „křižovatkou“ migrujícím živočichům je západní část rybníka Hvězda oddělená od mnohem větší východní části zalesněným ostrovem. Je zde klidná zátoka, ostrůvek pro vodní ptáky (vybudovaný před […]

MŽP: Krajský úřad porušil zákon.

Jaký by byl osud Psí kuchyně, kdyby její ochrana závisela jenom na krajském úřadu, stručně shrnuje předchozí článek. Nyní se podívejme na aktuálně probíhající kauzu – „kauzu těžby u lomu“, respektive „kauzu zdobenec“. V létě 2015 jsme upozornili KrÚ, Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR i Lesy ČR, s. p. na čerstvý nález zákonem zvláště […]

Je ochrana Psí kuchyně dostatečná?

Psí kuchyně patří k nejvýznamnějším lesním rezervacím v okrese Svitavy. Zákonná ochrana území se datuje od roku 1994, kdy byla kolem stejnojmenného vrchu zřízena přírodní památka o rozloze necelých 36 ha. V roce 1999 zde byla vyhlášena přírodní rezervace, a to na ploše 117 ha. Později se území stalo součástí soustavy Natura 2000 – v […]