random header image

Lokality (ZCHÚ, VKP)

Odstranění náletu dřevin na racčím ostrůvku

8. ledna 2017 „upravili“ tři členové ZO ČSOP Rybák „racčí“ ostrůvek na rybníku Hvězda a část sousedního ostrůvku – vyřezávání náletu dřevin v místy až půlmetrových závějích byla docela legrace.

Obnovená studánka na Psí kuchyni

V přírodní rezervaci Psí kuchyně, kousíček od zpevněné lesní cesty v „centrálním údolí“, kudy vede zelená turistická trasa, byla obnovena lesní studánka. (https://mapy.cz/s/1dGhj)

Kauza „ploštičník na Hřebči“

Ploštičník evropský (Cimicifuga europaea) je kriticky ohrožený druh rostliny, který se v České republice vyskytuje jen na čtyřech lokalitách a má u nás západní hranici svého rozšíření. Na kuestě Hřebečovského hřetu u Moravské Třebové roste na třech místech, přičemž výskyt severně od Hřebečského tunelu je nejsevernějším okrajem moravské arely v rámci celoevropského areálu. Právě v […]

A nedají si pokoj…

Asi každý máme místa, kam chodíme už roky. Místa, kde se cítíme dobře. Místa, kde bývá klid a kde můžeme čerpat cosi z darů přírody. Odpočnout si od shonu všedních dnů. A vnímat zcela jiný svět. Nechat ho plně působit na naše smysly. Jenomže ta místa svůj klid ztrácejí a útoky nenechavců se množí jako […]

Významná ornitologická lokalita ohrožena stavbou přivaděče

Opatovské rybníky – ornitologicky atraktivní, krajinářsky zajímavé, ekologicky hodnotné. Ornitologický výzkum tu probíhá přes 100 let, každoročně se zde pro veřejnost pořádají festivaly ptactva.  Velmi pestrým místem a jakousi místní „křižovatkou“ migrujícím živočichům je západní část rybníka Hvězda oddělená od mnohem větší východní části zalesněným ostrovem. Je zde klidná zátoka, ostrůvek pro vodní ptáky (vybudovaný před […]