random header image

Psí kuchyně (EVL a PR)

Je ochrana Psí kuchyně dostatečná?

Psí kuchyně patří k nejvýznamnějším lesním rezervacím v okrese Svitavy. Zákonná ochrana území se datuje od roku 1994, kdy byla kolem stejnojmenného vrchu zřízena přírodní památka o rozloze necelých 36 ha. V roce 1999 zde byla vyhlášena přírodní rezervace, a to na ploše 117 ha. Později se území stalo součástí soustavy Natura 2000 – v […]

Krajský úřad smetl naši stížnost ze stolu

V lednu 2016 jsme podali na Krajský úřad Pardubického kraje stížnost proti postupu úřadu, konkrétně že úřad (Ing. J. Svobodová) převzal práce spočívající v ručním kosení, shrabání a odklizení biomasy bez připomínek.  Jedná se o plochy na semanínské střelnici (EVL Psí kuchyně) v lokalitě „nad rybníčkem“, kde kosení provedl nájemce pozemků KLAS Nekoř. Termín provedení […]

Psí kuchyně 13. 2. 2016

Tak z této první fotky sotva poznáte, že je z poloviny února. Bývalo běžné, že touhle dobou se tu pro množství sněhu téměř nedalo projít, zato dnes aby člověk sníh pohledal. Ale našel jsem, nahoře na Psí kuchyni ještě malé zbytky sněhu leží. Ovšem dole v lužním lese už kvetou první bledule. A kousek vedle […]