random header image

Rybníky

Odstranění náletu dřevin na racčím ostrůvku

8. ledna 2017 „upravili“ tři členové ZO ČSOP Rybák „racčí“ ostrůvek na rybníku Hvězda a část sousedního ostrůvku – vyřezávání náletu dřevin v místy až půlmetrových závějích byla docela legrace.

Významná ornitologická lokalita ohrožena stavbou přivaděče

Opatovské rybníky – ornitologicky atraktivní, krajinářsky zajímavé, ekologicky hodnotné. Ornitologický výzkum tu probíhá přes 100 let, každoročně se zde pro veřejnost pořádají festivaly ptactva.  Velmi pestrým místem a jakousi místní „křižovatkou“ migrujícím živočichům je západní část rybníka Hvězda oddělená od mnohem větší východní části zalesněným ostrovem. Je zde klidná zátoka, ostrůvek pro vodní ptáky (vybudovaný před […]