random header image

Z terénu

přenášení obojživelníků

I když si počasí dělá, co chce, venku přesto probíhá tah obojživelníků. Tady je pár fotek z rybníčků v Hradci nad Svitavou, kde zajišťujeme záchranný transfer. Zaznamenali jsme již čolky obecné, ropuchy obecné a skokany hnědé i štíhlé. Za fotky patří dík L. Štefkovi. “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]

Úpravy rybníčků v Hradci nad Svitavou

Od roku 2007 přenáší naše organizace oboživelníky na jižním konci Hradce nad Svitavou. Rybníčky, v níž se zdejší žáby a čolci rozmnožují, však postupem času tvrdě zasáhla sucha a častá vysychání. Naštěstí pomohla obec, jež během letošní zimy využila dotace z Operačního programu životního prostředí a zajistila úpravu všech nádrží. Vyčištěna a opravena tak byla […]

Práce na Semanínské střelnici v roce 2020

Po roční přestávce jsme do Národního programu ochrany biodiverzity připravili další projekt na bývalé vojenské střelnici u Semanína. Vedle tradiční péče o porost s orchidejemi, jsme tentokrát zkusili také výběrové vyřezávání a veteranizaci dřevin, k čemuž byla použita z dotace zakoupená motorová pila. Podařilo se tak posekat i shrabat louku s výskytem prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), prosvětlit jeden remízek […]

Přenášení obojživelníků v roce 2020

Již po čtrnácté jsme na jaře přenášeli obojživelníky na jižním konci Hradce nad Svitavou. Na známé lokalitě Dolní rybníčky se od 14.3. do 17.5. do transferu zapojilo celkem 27 lidí (v abecedním pořadí: rodina Etzlerova, Pavel Dokoupil, Lenka Dokoupilová, Pavlína Gregorová, Daniel Charvát, Ondřej Klusák, Jiří Mach, Jitka Moláčková, Natálie Palková, Jan Richtr, Jan Škaroupka, […]

Ornitologické zajímavosti Svitavska roku 2014

Zřejmě vlivem relativně teplého konce zimy jsme počátek ornitologické sezóny zaznamenali v tomto roce nezvykle brzy. Projevilo se to nejčasnějšími záznamy prvního jarního výskytu v naší oblasti u několika tažných druhů – pěnice černohlavé, rehka zahradního, konipase bílého, moudivláčka lužního, čejky chocholaté, kulíka zlatého nebo čápa bílého. Budníček menší byl dokonce pozorován v lednu ve Svitavách při přezimování. […]