random header image

Z terénu

Ornitologické zajímavosti Svitavska roku 2014

Zřejmě vlivem relativně teplého konce zimy jsme počátek ornitologické sezóny zaznamenali v tomto roce nezvykle brzy. Projevilo se to nejčasnějšími záznamy prvního jarního výskytu v naší oblasti u několika tažných druhů – pěnice černohlavé, rehka zahradního, konipase bílého, moudivláčka lužního, čejky chocholaté, kulíka zlatého nebo čápa bílého. Budníček menší byl dokonce pozorován v lednu ve Svitavách při přezimování. […]

Trávíme dny v terénu

V současné době vrcholí přílet ptačích druhů na svá hnízdiště. Některé druhy můžeme zastihnout ještě na průtahu do severních poloh Evropy. Podstatná část našich hnízdičů však už vyvádí svá mláďata. Proto trávíme nyní zejména v okolí vodních ploch pokud možno co nejvíce času při monitoringu v terénu. Intenzivní je také naše mapovací práce při průzkumu […]

Čápi se vrátili do Lačnova

Na hnízdní podložku do svitavského Moravského Lačnova se v sobotu 2. dubna vrátil pár čápů bílých. Od roku 2007 zde úspěšně vyvedl již 15 mláďat (ta loňská byla okroužkována). Přejme tedy hodně štěstí na počasí, dostatek potravy a co nejméně nejrůznějších nástrah. Doufejme,  že koncem srpna se budeme těšit z vylétlých mláďat, která se dají […]