random header image

Zamýšlené zásahy

Informování ze strany úřadů o zamýšlených zásazích, reakce spolku, předběžné informace OOP dle § 139 správního řádu:

2024-06-11(KUPK)_PR.Maštale-prořezávka(BR)-obec.Nová.Ves

2024-06-10(KUPK010)_EVL.Hřebečovský.hřbet-NT.BK-LČR.SY – nepovoleno 

2024-06-05(KUPK)_PR.Maštale-UpMT(výchova)-Síla

2024-06-04(KUPK009)_PR.Hřebečovský.les-NT-LČR.SY

2024-04-30(KUPK007)_PR.Psí.kuchyně-NT-LČR

2024-04-22(KUPK005)_PP.Pivnice-NT-SIMMO

2024-03-11(KUPK004)_PP.Nedošínský.háj-UMT2.2-MLL

2024-02-23(KUPK003)_PR.Psí.kuchyně-NT+lapáky-LČR.SY

2024-02-22(KUPK002)_PR.Hřebečovský.les-NT-LČR.SY

2023-12-21(KUPK040)_PP.Nedošínský.háj-NT(souše)-MLL

2023-12-12(KUPK039)_PP.Nedošínský.háj-UMT2-MLL 

2023-12-12(KUPK038)_PR.Psí.kuchyně-NT(bezp.)-LČR.SY

2023-12-04(KUPK037)_PP.Nedošínský.háj-UMT-MLL

2023-11-15(MěÚSY)_Opatovec-FVE(u_hřbitova)

2023-09-11(KUPK036)_PR.Maštale-NT.SM-Gerimo

2023-08-24(KUPK035)_PR.Maštale-NT.SM-Simmo

2023-08-22(KUPK034)_PR.Maštale-prořezávky-J.Síla

2023-08-16(KUPK033)_PR.Maštale-NT.SM-DLHK – bez vyjádření spolku Rybák

2023-08-11(KUPK032)_PR.Maštale-NT.SM-ZD.DÚ(Jarošov,Horák)

2023-07-20(KUPK031)_PR.Maštale-NT.SM-MLL

2023-07-19(KUPK030)_PR.Maštale-NT.SM-Simmo

2023-07-04(KUPK029)_PR.Maštale-NT.SM-Simmo

2023-06-27(MěÚČT)_zalesnění-Semanín

2023-06-15(KUPK028)_PR.Maštale-NT.SM-Gerimo

2023-06-09(KUPK027)_Nový.Opatov-FWE

2023-06-08(KUPK026)_PR.Maštale,Hrnčířova.sk.-NT.BO-DLHK

2023-05-22(KUPK022)_PP.Nedošínský.háj-Sklepní.pramen

2023-05-04(KUPK021)_PR.Maštale-NT.SM-MLL – bez reakce spolku

2023-04-28(KUPK020)_PR.Maštale,Vranice-NT.SM

2023-04-15(AOPK)_NPR.Rohová-lapáky-LČR.SY

2023-04-04(KUPK017+018+019)_PR.Maštale-NT,prořezávky-MLL+soukromníci – bez reakce spolku

2023-03-23(KUPK016)_PR.Maštale-NT,lapáky-DLHK 

2023-03-23(KUPK015)_PR.Psí.kuchyně-lapáky-LČR.SY

2023-03-14(KUPK013)_PR.Hřebečovsky.les-NT.souše-LČR.SY 

2023-02-16(KUPK011)_PR.Maštale-NT.cesty-Simmo 

2023-02-13(KUPK010)_PR.Maštale,Farský.potok-prořezávky-Tesákovi 

2023-02-06(KUPK009)_PR.Maštale-prořezávky-obec.Bor 

2023-02-06(KUPK008)_PR.Maštale-NT-Simmo 

2023-02-06(KUPK007)_PR.Maštale-NT-Gerimo 

2023-02-01(KUPK006)_PR.Maštale-rokle.Roudná-NT-obec.Bor 

2023-01-31(KUPK005)_PR.Maštale-NT.SM-Gerimo 
– těžba kůrovcových SM (souší) u turistické cesty, se zásahem souhlasíme (s podmínkami)

2023-01-25(KUPK004)_PR.Mastale-Roudná-NT.SM-obec.Nove.Hrady 
– nesouhlasíme s těžbou smrků v rokli (na skále), souhlasíme se zásahem v mladé smrčině mimo rokli.

2023-01-24(KUPK003)_PR.Mastale-Tomsova.rokle-NT.SM-Roško 
– smrkové souše u silnice, se zásehem souhlasíme

2023-01-18(KUPK002)_PP.Nedosinsky.haj-NT.4xJS-MLL – bez reakce spolku

2023-01-16(KUPK001)_PR.Mastale-NT-ZD.Dol.Ujezd 
– nesouhlas spolku se zásahem (těžba starších souší).

2022-12-16(KUPK059)_PR.Mastale-UMT-obec.Jarošov 
– je žádáno o předběžnou informaci k záměru úmyslné mýtní a předmýtní těžby, požadujeme projednání ve správním řízení. 11. 1. 2023 KrÚ informoval, že k případu dosud předběžnou informaci ani jiné písemné sdělení nevydal. Těžba dřeva přesto proběhla, proto byl podán podnět k České inspekci životního prostředí. Přeběžnou informaci k těžbě (dotěžení) vydal KrÚ 23. 1. 2023. 

2022-12-13(KUPK058)_PR.Mastale-NT.souše.riziko-Gerimo
– je žádáno o předběžnou informaci k záměru kácení souší u cest. Dne 17.1. 2023 KrÚ poskytl předběžnou informaci, v níž sdělil, že realizace zásahu by musela být povolena udělením výjimky dle § 43 ZOPK.
Dne 24. 1. 2023 bylo na základě žádosti Gerimo, spol. s r.o. zahájeno správní řízení.

2022-12-07(KUPK057)_PP.Pivnice-UMT-SIMMO – holosečně se má „rozpracovat“ jeden z jádrových, bukových porostů v PP Pivnice, spolek podal nesouhlasné stanovisko.  2.1.2023 vydal KrÚ předběžnouo informaci (možný je jen šetrnějí zásah bez holosečí).

2022-11-30(KUPK056)_PR.Mastale,Roudná-NT-Obec.Nove.Hrady
– naprosto stejná žádost jako v březnu (dokonce se stejnými chybami), navíc ve věci již bylo jednou rozhodnuto ve správním řízení

2022-11-28(KUPK055)_PR.Mastale,Vranice-VT-Obec.Chotěnov

2022-11-24(KUPK054)_PP.Nedosinsky.haj-UMT-MLL 
– výběrná těžba (ze 188 ks stromů nesouhlasíme s pokácením 7 ks dubů a všech označených souší). KrÚ nakonec nepovolil pokácení 3 dubů (z námi požadovaných 7), těžbu souší ale neomezil.

2022-11-14(KUPK053)_PR.Mastale-NT.SM-Gerimo

2022-11-01(KUPK052)_PP.Pivnice-UMT-obec.Zderaz

2022-09-14(KUPK049)_PR.Mastale-NT.SM-MLL
– těžba 27 ks kůrovcových SM na 3 místech, bez reakce spolku

2022-09-13(KUPK048)_PR.Psi.kuchyne-NT.SM-LČR
– stanovisko spolku k nehorázné a arogantní žádostí LČR, LS Svitavy; předběžná informace KrÚ (doručena 6. 10.2022) 

2022-09-05(KUPK045)_PR.Mastale-NT.SM-Nova.Ves
– 22 ks kůrovcových SM u osady Borka (bez reakce spolku)

2022-09-05(AOPK)_NPR.Rohova-NT.SM-LČR.SY

2022-08-31(AOPK)_NPR.Rohova-NT.SM-LČR.SY

2022-08-29(KUPK044)_PR.Mastale-UMT-Borka-Večeře
– ohlášení obnovní těžby, trváme na správním řízení o výjimkce

2022-08-24(KUPK043)_PR.Hrebecovsky.les-NT.SM-LČR – NT 23 kůrovcových SM nedaleko vyhlídky Nad doly (bez reakce spolku, odsouhlaseno KrÚ v předběžné informaci))

2022-08-18(KUPK042)_PR.Mastale-NT.kurovec-ZD.D.Újezd – NT 20 ks kůrovcových stromů u osady Borka

2022-08-16(KUPK041)_PR.Mastale-NT.SM-Nove.Hrady – v předběžné informaci KrÚ nahodilou těžbu odsouhlasil s určitým omezením (ponechání pro kůrovce neatraktivního dřeva).

2022-08-08(KUPK040)_PR.Mastale-NT.SM-Simmo 

2022-07-25(KUPK039)_PR.Mastale-NT.SM-MLL
– předběžná informace umožňující NT 6 ks SM bez výjimky dle § 43

2022-07-20(KUPK038)_PR.Mastale-NT.SM-Hálová,Hájek 
– 27 aktivních kůrovcových SM (s těžbou souhlasíme, pokud zůstane bez zásahu 16 starších souší – viz zde).

2022-07-20(KUPK037)_PR.Mastale-SM-Tesákovi – odsouhlasena pouze těžba kůrovcem napadených SM.

2022-07-15(KUPK036)_PR.Mastale-NT.SM-Polák – nahodilá těžba 11 ks čerstvých kůrovcových SM u Boru u Skutče, souhlasná reakce spolku e-mailem

2022-07-12(KUPK035)_PP.Nedošínský.háj-NT-MLL – oznámení těžby 2 souší (JL a JS), nesouhlasná reakce spolku e-mailem 

2022-07-08(KUPK034)_PR.Maštale-NT.SM-DLHK
– pokračování nahodilých těžeb smrků v církevních lesích (reakce spolku pouze e-mailem)

2022-07-04(KUPK033)_PR.Mastale-UMT/riziko-MLL – záměr města Litomyšl kácet stromy v dopadové vzdálenosti chat

2022-06-29(KUPK032)_PR.Hrebec.les-NT.SM-LČR.SY 
– 2 ks kůrovcových SM, nevyjadřujeme se.

2022-06-29(KU031)_PR.Mastale-NT.SM-Hanusovi – řešeno v předběžné informaci (stanoveny podmínky zásahu)

2022-06-27(AOPK)_NPR.Rohova-NT.SM.MD-LČR 
– předběžná informace k nahodilé těžbě

2022-06-16(KU030)_PR.Psí.kuchyně-NT.SM,lapaky-LČR.LA 

2022-06-15(KU029)_Mastale-Borka-NT.SM-ZD.D.Újezd 

2022-06-13(KU028)_Maštale-NT-SM,JD-Gerimo 

2022-06-13(KU027)_Maštale-NT-SM-SIMMO 

2022-06-08(AOPK)_NPR.Rohova-NT-SM-LČR 

2022-06-03(KU026)_Maštale-NT-SM-SIMMO – bezproblémové lokality, těžba kůrovcem čerstvě napadených vývratů/zlomů smrku

2022-05-18(KU025)_Mastale-NT.SM-Hájek(Hálová)  – bylo vedeno správní řízení (těžba souší nebyla povolena)

2022-05-06(KU024)_Mastale-NT-Gerimo 

2022-05-06(KU023)_Mastale-NT-SIMMO – na 15 lokalitách udělen souhlas, pro 4 lokality zahájeno správní řízení 

2022-04-27(KU022)_Mastale-NT-DLHK 

2022-04-04(KU019)_Mastale-UMT-Obec.Nove.Hrady 

2022-03-29(KU018)_Mastale-NT-Roudná-Obec.Nove.Hrady 
– bylo vedeno správní řízení

2022-03-29(KU017)_Mastale-NT-DLHK 

2022-03-24(KU016)_Mastale-UMT-Jarosov-Zroutova → bylo zahájeno správní řízení

2022-03-23(KU015)_Psí.kuchyně-NT-LČR.SY – část odsouhlasena v předběžné informaci KrÚ

2022-03-07(KU013)_Psí.kuchyně-lapaky-LČR.LA 

2022-03-07(KU012)_Mastale-UMT-Průšková → bylo zahájeno správní řízení

2022-02-28(KU011)_Hřebeč(2x)-NT-LČR.SY – nahodilá těžba 1) v PR Hřebečovský les a 2) v EVL Hřebečovský hřbet (mimo PR), řešeno předběžnou informací KrÚ

2022-02-28(KU010)_Nedošínský.háj-NT-MLL – řešeno předběžnou informací KrÚ

2022-02-25(KU009)_Mastale-NT-MLL – řešeno předběžnou informací KrÚ (něco odsouhlaseno, něco zamítnuto)

2022-02-09(KU008)_Mastale-Borka-NT.SM-ZD.D.Újezd – řešeno předběžnou informací KrÚ

2022-02-07(KU007)_PR.Hřebeč.les-NT-LČR.SY
– zamítnuto v předběžné informaci KrÚ

2022-01-14(KU005)_Maštale-Borka-UMT-Večeřová – řešeno jen (!) předběžnou informací („rizikové“ stromy odsouhlaseny, starší vývraty ne)

2022-01-12(KU003)_Mastale-NT.SM-Gerimo – těžba v rašelinné smrčině provedena před posouzením OOP a vydáním předběžné informace (!)

2022-01-06(KU002)_Kz.altan-NT-LČR.SYkácení „rizikových“ stromů u altánu v PR Králova zahrada