random header image

SŘ zahájená v roce 2022

→ zpět na přehled správní řízení a opatření obecní povahy

2022-12-22_KUPK_PR.Maštale-těžby(výjimky)-opatření.obecné.povahy
– na úřední desce Pardubického kraje byl zveřejněn návrh opatření obecné povahy, kterým mají být povoleny výjimky umožňující těžbu dřeva v PR Maštale

2022-12-20_KUPK_PR.Mastale-NT-Roudna(znovu)-Obec.Nove.Hrady 
– nové řízení ve stejné věci (nahodilá těžba u Roudné), usnezením z 23. 1. 2023 bylo řízení zastaveno z důvodu zpětvzetí žádosti.

2022-10-05_OU.Budislav_kácení-Melša

2022-09-19_KUPK_Hřebeč-tis.semena-LČR 

2022-09-08_AOPK_NPR.Rohova-NT.SM-§43,§56-LČR.SY

2022-09-05_KUPK_§56-D35-Janov-ŘSD

2022-07-25_KUPK_kormoran.odstrel-opatreni.obecne.povahy 
– veřejnou vyhláškou bylo zveřejněno opatření obecné povahy umožňující odstřel kormorána velkého

2022-06-30_KUPK_PR.Maštale-souše-Hálová – záměr těžby „sterilních“ smrkových souší (rozhodnutí o nepovolení výjimky)

2022-05-31_KUPK_Mastale-NT-Gerimo – nahodilá těžba hlavně BO (rozhodnutí o nepovolení výjimky)

2022-05-30_KUPK_Mastale-NT-SIMMO – nahodilá těžba (rozhodnutí KrÚ o povolení a u 1 porostu nepovolení těžby, časově neomezeno)

2022-05-11_KUPK_Mastale-NT-Roudna-Obec.Nove.Hrady – výjimka pro nahodilou těžbu /kůrovec, souše/, platnost do 15. 9. 2022 

2022-04-27_KUPK_Mastale-UMT-Zroutova – výjimka pro úmyslnou mýtní těžbu u Panských rybníků, platnost do 1. 3. 2024

2022-04-27_KUPK_Mastale-UMT-Pruskova – výjimka pro úmyslnou mýtní těžbu u Voletínského potoka před Vranicemi, platnost do 1. 3. 2024

2022-04-19_MeU.SY_revitalizace.Mikulečského.potoka

2022-04-08_KUPK_Psi.kuchyne-zakaz.vstupu.do.lesa(OOP)
– zákaz vstupu do centrálního údolí PR Psí kuchyně, platnost prodloužena do 30. 9. 2022

2022-03-24_KUPK_rybniky.Opatov-Nový,Hvězdička,RuH – nakládání s vodami

2022-03-14_KUPK_rybniky.Opatov-Mušlový,Terčový,Vidlák – nakládání s vodami

2022-02-24_KUPK_Cyklomastale – závod

2022-02-17_OU.Opatov_kaceni-Dětřichov-ŘSD – dálnice

2022-02-11_KUPK_Mastale-vyklizeni.dreva(riziko)-MLL 
– částečné povolení vyklízet dřevo z pokácených rizikových stromů, platnost do 31. 12. 2026

2022-02-09_KUPK_Mastale-prorezavky-Gerimo – platnost povolení od 1. 9. 2022 do 1. 3. 2023 a poté opět od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2023.

2022-02-09_KUPK_Mastale-prorezavky-SIMMO 
– pltnost povolení od 1. 9. 2022 do 31. 1. 2023.

2022-01-19_KUPK_r.Hvězda-vodopravni.rizeni-RL – nakládání s vodami, látky závadné vodám… (spolek Rybák se neúčastní)

2022-01-10_KUPK_Psí.kuchyně-NT-vyjimka-kurovec-LČR 
– rozhodnutí o (ne)povolení výjimky, platnost do 31. 12. 2025.

2021-2022_MeU.SY_vodopravni.ř.-rybníky.SY+Lit