random header image

SŘ zahájená v roce 2019

→ zpět na přehled správní řízení a opatření obecní povahy

2019-12-20_KUPK_Maštale-souše-MLL – řízení, v němž chtěl KrÚ omezit činnost (NT souší) dle § 66 ZOPK, ale MŽP rozhodnutí zrušilo, neboť KrÚ omezoval činnost již zakázanou ustanovením zákona č. 114/1992 Sb. (použití intenzívní technologie v PR).

2019-12-19_MeU.ČT_kácení.pod.Hvězdou-Povodí.Labe – zásah do VKP (souhlas s kácením 7 olší)

2019-10-04_KUPK_ZCHD-D35(Litomysl-Janov)-ŘSD 

2019-08-07_KUPK_Maštale-naorávání-MLL – povolení výjimky pro naorávání půdy na části ploch, platnost do 31. 12. 2020

2019-08_KUPK_ZCHD-obchvat.Svitav-ŘSD
– povolení výjimkdy do 31. 12. 2029

2019-06-03_KUPK_Maštale-Pochod.Toulovce