random header image

SŘ zahájená v roce 2021

→ zpět na přehled správní řízení a opatření obecní povahy

2021-12-07_KUPK_PR.Psi.kuchyne-tezba.riziko-LČR 
– problematika kácení rizikových stromů u cest, MŽP vyhovělo odvolání spolku, rozhodnutí KrÚ zrušilo a vrátilo věc k novému projednání
– dne 5. 10. 2022 (doručeno 7. 10.) KrÚ rozhodl v části věci, dne 14. 12. 2022 (doručeno 16. 12. 2022) pak ve zbytku věci, povolená výjimka platí do 31. 3. 2024

2021-12-01_KUPK_nakladani.s.vodami-Opatov.rybniky-RL 
(spolek Rybák se řízení neúčastnil)

2021-11-22_KUPK_Bukovy.r.-vodoprav.ř.-RL – nakládání s vodami, závadné látky… (spolek se řízení neúčastní)

2021-11-12_KUPK_Mastale-UMT-Minarikova – těžba smrků u Kupadel

2021-10-25_KUPK_Mastale-UMT.37D10-MLL – domýcení části porostu po NT (povoleno přes nesouhlas spolku,platonost do 31. 3. 2023)

2021-10-18_KUPK_Mastale-UMT-Bor – povolena těžba nad Vranicemi (platnost výjimky do 28. 2. 2023)

2021-09-14_KUPK_Mastale-UMT-Vařák – rozhodnutí o nepovolení výjimky

2021-07-29_KUPK_Mastale-ohňovec-MLL – rozhodnutí (ze srpna 2022) o nepovolení těžby borovic napadených ohňovcem

2021-07-27_KUPK_Mastale-ÚMT2-MLL – rozhodnutí (ze srpna 2022) o (ne)povolení úmyslné těžby, platnost výjimky do 31. 1. 2024

2021-06-21_KUPK_Maštale-vychova.34A04-MLL –  v povolení stanovena povinnost odstranit geograficky nepůvodní dřeviny, platnost výjimky do 31. 12. 2022.

2021-06-09_KUPK_Kralova.zahrada-NT-LČR – rozhodnutí o nepovolení nahodilé těžby SM

2021-06-07_MeU.SY_manipulacni.rady-Lansky,Novy,Muslovy-RL

2021-05-28_KUPK_Cyklo.Maštale – závod zrušen (Covid)

2021-05-13_KUPK_Mastale-jedle+biocidy-MLL – povolení v SLT 4S, 5S, 5M, 5V a 6V pro: NT jedle při větších větrných kalamitách, použití insekticidu na SM, použití herbicidu na buřeň (ostružiník), platnost výjimky do 31. 12. 2026.

2021-01-29_KUPK_Mastale-NT(vichr+kurovec)-MLL – povolení NT s podmínkami, platnost do 31. 5. 2021.