random header image

Žádosti odeslané v roce 2020

2020-08-25_ČIŽP_Maštale-těžby-MLL – inspekce konstatovala porušení zákona (nepovolené použití intenzívní technologie), nicméně odpovědnost za protiprávní jednání přisuzuje krajskému úřadu, nikoli Městským, lesům Litomyšl, přestože jsme MLL na porušení zákona upozornili (MLL se však řídily názorem věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody). K postihu kohokoli z krajského úřadu pochopitelně nedošlo.

2020-08-25_ČIŽP_Semanín-lesák-pařezy-SUS – info o uložení pokuty 30.000,- Kč za zničení stanoviště lesáka rumělkového

2020-05-22_KUPK_ZS.k.LHP.Gerimo(2018-2027) – závazné stanovisko OOP k LHP pro LHC Gerimo-Paseky

2020-04-03_generální žádost

2020-02-24_KUPK_Maštale-podněty.a.pokuta-MLL – informace o šetření podnětu a mimo jiné o uložení pokuty 1000,- Kč městu Litomyšl za nepovolené naorávání půdy v přírodní rezervaci (výše pokuty je sice spíše směšná, nicméně jde o jeden z prvních postihů za nezákonné jednání Městských leslů Litomyšl, které do té doby hospodařily v PR v podstatě svévolně a bez větších omezení).