random header image

Žádosti odeslané v roce 2022

2022-11-28_KUPK_stanoviska.k.ozn.zasahum.2 

2022-06-14_MŽP_výklad-posedy.(2) – stanovisko poskytnuto → pokud lze myslivecké zařízení dle stavebního zákona označit za stavbu, podléhá jeho instalace v rezervacích povolení orgánem ochrany přírody.

2022-06-08_KUPK_rozhodnuti-ohnovec-Mastale 
– informace poskytnuta, rozhodnutí dosud nebylo vydáno

2022-04-19_generální žádosti 

2022-03-31_KUPK_setreni.podnetu-Mastale-Hanusovi → KrÚ vysvětlil majiteli lesa, jak (příště) postupovat v PR (nutno žádat OOP) 

2022-03-30_KUPK_stanoviska.k.ozn.zasahum 

2022-02-07_MeU.Chrudim_stav.povoleni-Vranice – poskytnuto 

2022-02-07_CIZP_Mastale-mihule-pokuta_a_§_86 – poskytnuto, k nápravě dle § 86 se čeká na stanovisko AOPK ČR

2022-01-08_CIZP_setreni.podnetu-2020,2021 – poskytnuto 

2022-01-08_MeU.Prosec_Mastale-srub – poskytnuto 

2018-12-11_MŽP_výklad-posedy.(1) – poskytnuto

2018-09-17_KUPK_Maštale-posed – poskytnuto