random header image

Granty a programy

Účast v grantových řízeních a programech

  • grantové dotace Rady města Svitavy,
  • granty Pardubického kraje,
  • dotace v rámci Programu péče o krajinu,
  • granty ÚVR ČSOP (program Biodiverzita, Ochrana pěvců hnízdících v lesích a Ptáci zemědělské krajiny),
  • úspěch v grantovém řízení firmy FORD s projektem „Svitavy-město netopýrů“ v roce 2004,
  • grantové dotace Rady města Svitavy,- granty Pardubického kraje,- dotace v rámci Programu péče o krajinu,- granty ÚVR ČSOP (program Biodiverzita, Ochrana pěvců hnízdících v lesích a Ptáci zemědělské   krajiny)
  • granty Nadace rozvoje občanské společnosti na ochranářské a popularizační akce,
více se o naší činnosti v této oblasti dozvíte z čísel našeho zpravodaje KonSterna