random header image

Monitoring a výzkum

 • mapování výskytu ptáků na Poličsku, Svitavsku, Litomyšlsku a Moravskotřebovsku,
 • monitoring hnízdních populací ptáků přírodních parků Údolí Křetínky a Bohdalov-Hartinkov a lokalit k vyhlášení za PP (Bohuňovské skály a Lubenské kopce),
 • zapojení do Mezinárodního sčítání vodního ptactva (International Waterbird Census – IWC) na rybnících ve Svitavách, dále na řece Svitavě (Březová n.S.-Rozhraní a Adamov-Bílovice n.S.) a na řece Křetínce (Hamry-Horní Poříčí),
 • kroužkování a monitoring labutí velkých ve Východních Čechách v roce 2008-2010,
 • soustavný monitoring hnízdních populací labutí velkých, volavek popelavých a čápů bílých v území okresu Svitavy,
 • monitoring zimujících káňat,
 • mapování pro Hnízdní atlas ptáků ČR,
 • mapování výskytu obojživelníků a plazů na Poličsku, Svitavsku, Litomyšlsku a Moravskotřebovsku,
 • mapování výskytu netopýrů a ostatních savců na Poličsku, Svitavsku, Litomyšlsku a Moravskotřebovsku,
 • mapování výskytu motýlů na Poličsku a Svitavsku,
 • inventarizační průzkumy rostlin a mapování orchidejí i dalších druhů a skupin rostlin na Opatovsku (zejména lokality Pod farským, Psí kuchyně, Králova zahrada a Střelnice), Svitavsku i Litomyšlsku,
 • mapování druhů hub (zejména na Opatovsku)
 • jednou z našich hlavních náplní volného času, který trávíme nejraději v terénu, je obyčejné, ale nadšené pozorování ptáků (moderně birdwatching). Mezi naše oblíbené lokality Svitavska patří zejména vodní plochy (rybníky u Opatova ve Svitavách), také ale zachovalé lesy nebo kvalitní louky. Při tahu ptáků pak i pole a nejrůznější mokřiny. V převaze nám imponují druhy vodních a mokřadních ptáků. Za nimi vyjíždíme také na poldr u Žichlínku, na rybníky u Stašova, Jedlové nebo Třebařova, na odkalovací nádrž u Sádku (Poličsko), do oblasti Žďárských vrchů, na Bohdanečský rybník, do Ptačí oblasti Komárov, na mokřinu u Rzů při Dobříkovu, na nádrž Rozkoš u České Skalice a na další lokality. Mnohým z nás učarovala Morava, kde jsou naším cílem ptáci u Tovačova, na nádržích pod Pálavou, u Rakvic, na rybníku Nesyt nebo na Lednických rybnících.

Rádi se za ptáky vydáváme i do zahraničí. Byli jsme například v údolí řeky Barycz v Polsku, na Hrušovské zdrži u Bratislavy na Slovensku i jinde. Z dostupných míst nás to pak táhne častěji do okolí Neziderského jezera a do maďarského NP Hortobágy. Řadu vzácnějších druhů ptáků jsme viděli například ve Švédsku, Německu, Francii, Nizozemí, v Tunisku, Itálii, Řecku nebo na ostrově Island i v dalších zemích Evropy.

Více se o naší činnosti v této oblasti dozvíte z čísel našeho zpravodaje KonSterna.