random header image

Praktická ochrana přírody

  • záchranný transfer obojživelníků v Hradci nad Svitavou (silnice u rybníčků v dolním konci obce),
  • ochrana hnízdišť významných ptačích druhů v přírodě (vodní ptáci, dravci, čápi,…),
  • ochrana biotopů netopýrů (domy, doupné stromy),
  • management orchidejových luk a porostů se vzácnými druhy květin,
  • management ve významných lokalitách (Semanínská Střelnice, okolí Opatovských rybníků),
  • stavba a umísťování hnízdních berliček, podložek, budek a krmítek pro ptactvo i budek pro netopýry,
  • ochrana ptactva na prosklených plochách a na elektrovodech (instalace zábran společností ČEZ),
více se o naší činnosti v této oblasti dozvíte z čísel našeho zpravodaje KonSterna