random header image

Publikační aktivity

  • vydání brožur Výskyt a ochrana netopýrů na Svitavsku a Ptactvo přírodního parku Údolí Křetínky,
  • příspěvky do sborníku odborných prací Panurus Východočeské pobočky České společnosti ornitologické a Crex Jihomoravské pobočky ČSO,
  • příspěvky do populárně naučných časopisů a sborníků (Naše příroda, Vanellus)
  • podíl na obsahu Atlasu hnízdního rozšíření ptáků ČR v letech 2001-2003 (5 členů ZO),
  • vydávání zpravodaje KonSterna pro členy a příznivce naší ZO a ochrany přírody,
  • příspěvek oddílu Fauna do publikace Vlastivěda moravská –  Moravskotřebovsko a Svitavsko,
  • příspěvky do sborníku Práce a studie Východočeského muzea v Pardubicích,
  • příspěvky do regionálních novin,
  • příspěvky do zpravodaje sdružení ZO ČSOP okresu Ústí nad Orlicí,
  • příspěvky do Ročenky – Svitavy životní prostředí odboru životního prostředí MěÚ Svitavy,
více se o naší činnosti v této oblasti dozvíte z čísel našeho zpravodaje KonSterna.