random header image

Spolupráce s organizacemi

  • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
  • Česká společnost ornitologická,
  • Česká společnost pro ochranu netopýrů,
  • Společnost pro ochranu motýlů,
  • Východočeské muzeum Pardubice,
  • Národní muzeum Praha,
více se o naší činnosti v této oblasti dozvíte z čísel našeho zpravodaje KonSterna