random header image

Účast ve správních řízeních

(obecní úřady, odbory výstavby,  odbory  životního prostředí, odbory územního plánování a  rozvoje MěÚ Svitavy, Polička, Moravská Třebová, Česká Třebová, Litomyšl a Bystré, KrÚ Pardubice, ČIŽP Hradec Králové, Ministerstvo životního prostředí, dříve i Správa CHKO Moravský kras)
  • stavby a rekonstrukce (vysílače, silnice, vodní plochy, budovy, fotovoltaické a větrné elektrárny),
  • hospodaření na vodních plochách (např. používání látek škodlivých vodám, nakládání s vodami),
  • hospodaření v lesních územích (lesní hospodářské plány, plány péče),
  • zásahy do významných území (VKP, PR, PP, EVL),
  • zalesňování a kácení dřevin,
  • územní plány obcí a měst,
  • ochrana druhů (plašení a střelba kormoránů a volavek, čapí podložky, ochrana netopýrů v panelových domech, ochrana ptačích hnízd na budovách, nelegální pronásledování živočichů – střelba volavek…)
více se o naší činnosti v této oblasti dozvíte z čísel našeho zpravodaje KonSterna