random header image

Festival ptactva v Opatově

V soboru 7. října jsme pořádali tradiční podzimní vycházku v okolí rybníků Hvězda a Nový a v Opatově v rámci „Festivalů ptactva“, které u nás pořádá Česká společnost ornitologická. Pozorování ptáků v terénu, jejich determinaci a kroužkování s informacemi k opeřencům zajišťoval Kuba Vrána, Milan Janoušek a Jiří Mach. Pro děti bylo připraveno několik soutěží o ceny a drobné pozoronosti. Za hezkého počasí jsme viděli například ledňáčka říčního, volavku bílou, slípku zelenonohou, dva druhy poláků, potáku roháče, žlunu zelenou, krkavce velké nebo také dva dospělé mořské orly. Do sítí pro kroužkování jsme odchytli a ukázali skoro padesátce účastníků například sýkoru modřinku, sýkoru koňadru, budníčka menšího, rehka domácího, strnada obecného, červenku obecnou nebo pěvušku modrou. Děkujeme všem zájemcům, a zejména pak těm, kteří přivedli děti 🙂

IMG_20231007_093833 IMG_20231007_100041 IMG_20231007_103224 IMG_20231007_104035 IMG_20231007_104259_1 IMG_20231007_104317_1 IMG_20231007_104724_1 IMG_20231007_093830_1

 

Výstava “ Hřebečsko – neznámé a zapomenuté“

IMG_20230923_144938Dnes byla ve svitavském muzeu zahájena další výstava (Hřebečsko-neznámé a zapomenuté), jejímž spoluautorem je náš člen Jakub Vrána. Připravoval její biologickou a geologickou část. Mj. v ní návštěvníci mají poznat i to, čím je tento náš blízký přírodní klenot významný pro region i z celorepublikového pohledu. Sláva a čest těm, kteří se v minulosti i současné době o péči a dochovalost tohoto území zasadili. Téma výstavy však zasahuje i do problematiky osídlení, památek, kultury nebo historie. Má tak zároveň svoji společenskovědní stránku a navštívit ji můžete do 26. listopadu. 

 

Opatřením obecné povahy se v PR Maštale zřizují 3 zóny upravující těžbu

Krajský úřad dnes zveřejnil na úřední desce jím vydané opatření obecné povahy, kterým se udělují výjimky z ochrany zvláště chráněného území a zvláště chráněných druhů pro lesnickou činnost v PR Maštale. Rezervace je rozdělena na 3 zóny s různou mírou omezení činnosti, nejpřísněji chráněná („bezzásahová“) je zóna A. Platnost opatření obecné povahy (výjimek) je od 9. 9. 2023 do 31. 12. 2029. Do začátku platnosti se krajský úřad chystá zveřejnit také podrobný mapový podklad (z přehledové mapy totiž nelze určit, do které zóny jsou jednotlivé porosty zařazeny).  

mapa

Vzácní hosté a noví obyvatelé

Včera se ve Svitavách (na rybníku Rosnička) zastavily dvě vzácné potápky žlutorohé (na fotografii jsou v tzv. prostém šatu). Dnes se podařilo zdokumentovat samici strakapouda jižního v zámecké zahradě v Litomyšli. Tento druh se ve městě, zdá se, usadil již loni, otázkou však zůstává, o kolik jedinců se jedná. 

Resize of pžResize of Resize of IMG_5500Resize of Resize of IMG_5529

O víkendu jsme dokončili kosení a úklid slatiny Pod farským v Opatově

Resize of IMG_20221009_144103_6

Už tradičně končíme „pracovní rok“ péče o cenné biotopy u Opatovských rybníků úklidem rákosu na silně podmáčené lokalitě Pod farským. Během září to vypadalo vzhledem k počasí, že plochu snad ani letos neuklidíme, naštěstí se v říjnu udělalo hezky a našlo se i dost dobrovolníků, kteří pomohli. Velké díky patří Jakubovi, Filipovi, Mariánovi, Mariánovi, Vláďovi, Adamovi a Julii. A samozřejmě našim rodinám, že nám tyhle aktivity trpí 🙂 Více fotografií po rozkliknutí odkazu: 
https://www.rajce.net/a18135106