random header image

Ornitologická pozorovatelna – slavnostní zahájení provozu

CVe středu 31. května byla na Dolním rybníku ve Svitavách slavnostně otevřena do provozu ornitologická pozorovatelna.

Naše organizace ji nechala vystavět firmou Tesařství Zahálka na pozemku Rybářství Litomyšl s.r.o. při jižním okraji rybníka na trase naučné stezky K pramenům řeky Svitavy v rámci programu Českého svazu ochránců přírody „Blíž přírodě“, jehož generálním partnerem je společnost NET4GAS. Druhým finančním donátorem se stalo město Svitavy. Informační prvky zhotovila firma Grafiko Svitavy a projektantem stavby byl Ing. Lubomír Klodner.

Slavnostního zahájení se zúčastnila Kateřina Adámková za ČSOP, Zuzana Kučerová za NET4GAS, starosta města Mgr. David Šimek, za Rybářství Litomyšl Ing. Radek Vach a za naši ZO stříhal pásku autor tohoto příspěvku.

Velký dík za výraznou a nezbytnou pomoc při realizaci celé stavby a procesu, který dospěl koncem května do finální fáze, patří Ing. Markovi Antošovi – vedoucímu odboru životního prostředí MěÚ Svitavy.    

GFEHIJBD

Z Vítání ptačího zpěvu ve Svitavách

V sobotu 29. dubna jsme pořádali tradiční jarní vycházku pro veřejnost v rámci akce České společnosti ornitologické „Vítání ptačího zpěvu“.

V prostoru svitavských rybníků Dolní a Horní jsme během tří hodin zaregistrovali 53 druhů ptáků, mezi kterými byli například i orlovec říční, moták pochop, krutihlav obecný, rybák černý, kulík říční, vodouš rudonohý, pisík obecný, rehek zahradní, 25 lžičáků pestrých, čírka modrá nebo volavka bílá. Při ukázce kroužkování jsme pak měli možnost vidět zblízka více než desítku druhů pěvců, mezi nimi třeba  lejska černohlavého nebo králíčka obecného.

Děti si zasoutěžily a nakonec i díky zlepšenému počasí oproti celému týdnu (v pátek ráno sněžilo) mohlo být všech 31 účastníků spokojeno.

Průvodci ptačí říší byli J. Mach a M. Janoušek, kroužkování se znovu ochotně ujal V. Klejch.

DSCF2391 (2)DSCF2394 (2)DSCF2403 (2)DSCF2398 (2)DSCF2406 (2)DSCF2407 (2)DSCF2410 (2)DSC05702DSC05715DSC05717

Uklízeli jsme u rybníka a řeky Svitavy

Ano, letošnímu ročníku celostání kampaně Ukliďme Česko na Svitavsku znovu dominovalo vodní prostředí. Kdo by nevěděl, čím je tento druh úklidu specifický, pak ať si zváží to, co se vytahuje z vody (třeba jen nasáklý papír nebo zimní bundu) nebo přičichne k úklidovému oblečení a k botám, které měli brigádníci na sobě.

Přes vehementní propagaci na místní úrovni se ve Svitavách našlo v sobotu 8. dubna jen pět dobrovolníků (N. Císařová, M. Burešová, R. Karlíková, R. Klíč a J.Mach), kteří si mákli na řece Svitavě v úseku Lanškrounská ulice po Autoprofit (křižovatka na Kpt. Jaroše a Mýtní). Sebrali téměř 300 kg odpadu, včetně boty, pneumatiky, dopravních značek, dvou elektrospotřebičů, talířů, nože, ale hlavně tisíců toaletních ubrousků.

V neděli pak šest pomocníků (P.Gregorová, N. Císařová, M. Janoušek, J. Vrána a P. Pechanec s dcerkou Sárou) odlehčilo rovněž od asi 300 kg odpadů okolí rybníka Hvězda u Opatova.

Započteme-li i úklid v Hradci nad Svitavou, pak absolutní přebornice v jarním úklidu zde u nás se stala gymnazistka Natka Císařová, která byla u všech tří našich akcí. Děkujeme všem, kteří vážili cestu ke Svitavě a do Opatova!

DSC_0683DSC_0682DSCF1774 (2)DSCF1768 (2)DSCF1767 (2)DSCF1771 (2)

Úklid v Hradci nad Svitavou

Dva týdny před klasickými akcemi z cyklu „Ukliďme Česko!“ jsme se poprvé zapojili i do úklidu pořádaném Povodím Moravy. V neděli 26.3. jsme se tak ve čtyřech (Natálie Císařová, Pavlína Gregorová, Filip Vorba, Jakub Vrána) sešli na jižním konci Hradce nad Svitavou a po kontrole obojživelníků (přenesen jeden čolek obecný) začali okolí Svitavy i přilehlou mokřinu zbavovat všech odpadků. Práce to byla docela náročná a zabrala nám celé dopoledne, během něhož jsme dostali lokalitu z nejhoršího. Všem účastníkům patří dík.

Odstranění náletu dřevin na racčím ostrůvku

8. ledna 2017 „upravili“ tři členové ZO ČSOP Rybák „racčí“ ostrůvek na rybníku Hvězda a část sousedního ostrůvku – vyřezávání náletu dřevin v místy až půlmetrových závějích byla docela legrace.

hvezda

Více »