random header image

Vycházka za netopýry a ptáky Svitav

Rádi bychom Vás pozvali na vycházku věnovanou létajícím obratlovcům Svitav. Sraz bude v 19:30 u Červené knihovny. Těšit se můžete na kroužkování i pozorování ptactva a sledování vylétajících netopýrů s ultrazvukovým detektorem  jejich echolokace. K vidění a slyšení by měli být například rorýsi obecní, jiřičky obecné a nteopýři večerní se severními. Těšíme se na viděnou!

Ochrana na Lánském rybníce

Během května jsme, ve spolupráci s Odborem životního prostředí MÚ ve Svitavách, umístili 4 cedule na mokřinu u Lánského rybníka. Ty upozorňují na výskyt zvláště chráněných a ohrožených zvířat v této biologicky cenné lokalitě. Zároveň prosí pejskaře, aby své miláčky nepouštěli na volno v této malé oblasti a zabránili tak rušení vzácných živočichů v době reprodukce a růstu mláďat.

Všem děkujeme za pochopení a podporu ochrany přírody. 

 

 

 

Z vycházky kolem Lánského rybníka

Nedělní odpoledne zpříjemnila celkem 23 příchozím (z toho 8 dětí) přírodovědná výprava kolem Lánského rybníku. Během ní jsme z ptáků potkali například kopřivku obecnou, vodouše kropenatého a kulíky říční s mláďaty. Slyšet byl také slibovaný slavík modráček a kroužkovat se povedlo rákosníka obecného. Z obojživelníků byli vidět i slyšet kuňky obecné a zelení skokani. Vážek jsme kvůli silnému větru moc nechytili, ale šidélko kroužkované i malé potěšilo. Z květin jsme našli třeba kohoutek luční, pryskyřník plazivý a několik druhů ostřic. Malý přídavek v podobě okraje Vodárenského lesa pak nabídl třeba blešivce a chrostíky.

Všem děkujeme za účast a příště na viděnou!

Vycházka za faunou a flórou Lánského rybníka

Rádi bychom Vás pozvali na vycházku kolem Lánského rybníka a okraje Vodárenského lesa, kterou pořádáme společně se svitavským muzeem. Proběhne v neděli 13. 6. od 14:00 (sraz na hrázi rybníka). Připraveno bude kroužkování ptactva, ukázka obojživelníků, odchyt vážek a spousta květin. Vedou Jakub Vrána a Pavel Lustyk.
 
Těšíme se na viděnou! 🙂
 

Úpravy rybníčků v Hradci nad Svitavou

Od roku 2007 přenáší naše organizace oboživelníky na jižním konci Hradce nad Svitavou. Rybníčky, v níž se zdejší žáby a čolci rozmnožují, však postupem času tvrdě zasáhla sucha a častá vysychání. Naštěstí pomohla obec, jež během letošní zimy využila dotace z Operačního programu životního prostředí a zajistila úpravu všech nádrží. Vyčištěna a opravena tak byla kritická oblast přítoku, došlo na částečné odbahnění a tvorbu přepadů na odtoku. Velký dík patří místostarostovi Leoš Štefkovi, který vyvinul obrovské úsilí, aby vše dospělo ke zdárnému konci. Během jara je v plánu ještě zatravnění části lokality a pár dalších dílčích úkolů. Hlavní věc se však již podařila a lokalita může znovu působit radost jak zvířatům, tak místním obyvatelům.