random header image

Z vycházky za stromy

V sobotu 19.10. proběhla vycházka Po Svitavsku za stromy našich parků. Šlo o letos druhý díl z cyklu exkurzí Po Svitavsku za…, který pořádáme společně s Městským muzeem a galerií ve Svitavách za podpory z Národního programu ochrany biodiverzity. Celkem se v pěkném podzimním odpoledni sešlo 8 dospělých a 6 dětí. Vedle místních přijeli i účastníci z Poličky, Litomyšle a České Třebové. Všichni si užili úžasné vyprávění Jana Richtra o listnáčích, jehličnanech a keřích v Parku Jana Palacha, gymnaziálním arboretu nebo parčíku mezi ulicemi Riegrova a Chelčického. Vedle stromů nám výpravu zpestřily také dvě veverky obecné či nalezená hnízda drozda zpěvného a pěnkavy obecné. Děti si pak užily i soutěž o knížky a závěrečnou tvorbu herbáře. Na viděnou v listopadu při poznávání zimujících ptáků!

Festival ptactva v Opatově

V sobotu 5. října se sešlo u opatovského rybníka Hvězda 22 účastníků Ptačího festivalu, který pořádáme především jako členové České společnosti ornitologické. Menší počet zájemců jistě ovlivnilo deštivé počasí. Naštěstí už tolik ne druhy a počty vodního ptactva. A tak jsme pozorovali například kormorány velké, lysky černé, potápky roháče, volavky bílé, zrzohlávku rudozobou, krahujce obecného, ledňáčka říčního, několik bekasin otavních, hejno holubů hřivnáčů, ještě i skoro dvacítku vlaštovek obecných a další. Kuba Vrána zajistil tradiční ukázku kroužkování ptáků. Chyceni byli budníček menší, kos černý a sýkora koňadra. Dětem z oddílu ochránců přírody z Chocně jsme nakonec připravili soutěže s ptačí tematikou. Snad se tedy nakonec i přes nepříznivé počasí letošní festival povedl.

Z vycházky za pavouky

V sobotu 22.6. jsme vyrazili za pavouky do okolí svitavských rybníků. Šlo přitom o první část z letošního ročníku cyklu vycházek „Po Svitavsku za…“, který pořádáme společně s Městským muzeem a galerií ve Svitavách díky grantu z programu Obnova biodiverzita. Pod vedením Ondřeje Machače z CHKO Železné hory se akce zúčastnilo celkem 11 osob (z toho 3 děti). Postupně jsme prošli rákosiny, zahrady, louky a lesy kolem odkalovací nádrže. Celkově jsme přitom zjistili 38 druhů pavoukovců. Šlo například o skákavku obecnou (Evarcha falcata), listovníka zlatolesklého (Philodromus aureolus), čelistnatku perleťovou (Tetragnatha montana), snovačku oválnou (Enoplognatha ovata) nebo křižáka Sturmova (Araneus sturmi). Vedle nich se podařilo z hmyzí říše najít například lišaje borového (Sphinx pinastri) a šidélko brvonohé (Platycnemis pennipes) s větším (Ischnura elegans).  Závěr výpravy pak zajistila hra pro děti a rozdání drobných předmětů s tématikou ochrany přírody. Věříme, že vycházka se všem zúčastněným líbila a brzy se uvidíme také na našich dalších akcích pro veřejnost.

Výstava Ptáci ve Svitavách

Ve čtvrtek 11. dubna proběhla v Městském muzeu a galerii ve Svitavách vernisáž výstavy „Ptáci“. Jejím autorem je náš člen Jakub Vrána. Přijďte se podívat nejen na exponáty, které náleží ptačímu tělu nebo životu. Objevíte zde i dokumenty, které se týkají ornitologicky významných nebo zajímavých lokalit Svitavska nebo si prohlédnete fotografie z historie svitavské ornitologie. Výstava je velmi povedená, ale čas na její návštěvu máte jen do 13. května. Tak neváhejte…….(autorem fotografií z vernisáže je Miroslav Bouček).

Jarní úklid v rámci celorepublikové kampaně

DSCN2629V sobotu 23. března v okolí rybníka Hvězda u Opatova (organizoval Filip Vorba) a o čtrnáct dní později 6. dubna v prostoru koryta řeky Svitavy ve Svitavách-Lánech (organizoval Jiří Mach) jsme se zapojili do dnes již známé kampaně Ukliďme Česko. Přišlo i několik dobrovolníků (ve Svitavách nás bylo 11) a i díky dobrému počasí se nám podařilo zbavit alespoň část našeho životního prostředí celé řady odpadků nejrůznějšího druhu.