random header image

DSCN7929

DSCN7929

DSCN7961

DSCN7961

Z vycházky za obojživelníky Svitavska

V sobotu 14.4. proběhla v Hradci nad Svitavou první vycházka z cyklu přírodovědných exkurzí „Po Svitavsku za…“. Ty pořádáme společně s Městským muzeem a galerií ve Svitavách. Na úvod jsme se přitom zaměřili na obojživelníky. Během dopoledne pozorovalo10 účastníků kuňky obecné, skokany zelené, ropuchy obecné a čolky obecné. Odvážnější si mohli vyzkoušet i přenos těchto zvířat z trvalých zátarasů přes silnici až k místům rozmnožování v místní mokřině. Potěšil také nález snůšek ropuchy a skokana hnědého. Velkým zážitek pro většinu příchozích bylo setkání se slepýšem křehký, larvami vážek či vajíčky vodních plžů. Z ptáků nás rozptýlili třeba vodouš kropenatý, bekasina otavní a krutihlav obecný. Dle prvních reakcí se akce vydařila a my se můžeme těšit na květnové Vítání ptačího zpěvu či červnovou výpravu za vážkami.    

Uklízeli jsme řeku Svitavu

V sobotu 7. dubna jsme se v hlavním republikovém termínu přidali k akci Ukliďme Česko, kterou pořádá spolek Ukliďme Česko a Český svaz ochránců přírody.

Pro třetí ročník, který organizujeme ve Svitavách, jsme k úklidu zvolili asi dvoukilometrový úsek řeky Svitavy podél ulice Svitavská v Lánech. Ten za hezkého počasí prošlo 8 dobrovolníků, kteří měli po dobu téměř pěti hodin docela náročnou práci.

Podařilo se nám nasbírat přibližně 400 kg odpadu (asi 20 pytlů). V něm dominovaly nejrůznější druhy plastů, papíru, skla, kovů (zejména hliníkové obaly od nápojů) a tradiční hygienické ubrousky. Mezi naopak neobvyklé předměty patřily např. brusle, mobilní telefon, koberec, odpadkový koš, domácí počítač, ruční mixér, Morana, pneumatika nebo duše od kola.

Za obětavost při skutečně náročné a nezáviděníhodné práci děkujeme letošním účastníkům (abecedně): Michalu Blažíkovi, Marii Burešové, Renatě Karlíkové, Aleši Křivinkovi, Daniele Křivinkové, Jiřímu Machovi, Alici Růžičkové a Martinu Šrajbrovi.

Nezbývá, než se pokusit na příští akci přivést více zájemců a udělat svitavskému úklidu větší propagaci mezi školáky, spolky a širokou veřejností.

 

Přednáška Jakuba Vrány o zvířatech Svitavska

 

přednáška J.V. živočichovéVe čtvrtek 22. března přednášel Jakub Vrána v Muzeu a galerii ve Svitavách, kde nyní pracuje, o fauně Svitavska. Pro více jak třicet posluchačů připravil velmi dobře koncipovanou a nevšední formu, která se setkala s úspěchem. Pozornost byla věnována živočišným druhům i z dávných geologických ér. Především se však zájemci seznámili s druhy v našem regionu netradičními či jinak zajímavými, a to i po stránce ekologické nebo ochranářské. Připraveny byly také ukázky některých druhů v podobě preparátů  a další přírodniny. Vstupné pak putovalo do Záchranné stanice Zelené Vendolí.