random header image

20 let činnosti Rybáku

V neděli 26. listopadu se v restauraci Na Kopečku ve Svitavách konalo setkání členů a přátel naší základní organizace ČSOP Rybák, která si v letošním roce připomíná 20 let existence.

Souhrn širokého obsahu činnosti za uplynulé období nebo i jména současných a minulých členů naší ZO si můžete přečíst ve výroční zprávě pod tímto příspěvkem.

Děkujeme těm, kteří na setkání přišli a všem našim členům i příznicům za to, že přispívají k ochraně přírody a krajiny našeho regionu a jsou s námi.

Přečtěte si výroční zprávu a prohlédněte prezentaci s fotodokumentačními snímky k naší činnosti.

výroční zpráva – 20 let Rybáku

ZO ČSOP Rybák Svitavy- 20 let činnosti

Stanovisko k situaci kolem Pochodu rytíře Toulovce 2017

Tradiční Pochod rytíře Toulovce letos neproběhl podle představ organizátorů ani turistické veřejnosti. Za viníka byla označena naše organizace. Jenomže celé dějství má nejméně tři aktéry – kromě ZO Rybák jsou to ještě Klub turistů Litomyšl (organizátor) a Krajský úřad Pardubického kraje (orgán ochrany přírody). Bohužel vyšlo najevo, že případ má hlubší a temnější pozadí. Proto jsme vydali tiskovou zprávu, kterou jsme rozdělili do těchto devíti bodů: Více »

Ptačí festival na Opatovských rybnících v roce 2017

Již více jak 20 let na Svitavsku probíhají festivaly ptactva, na nichž se laická veřejnost může seznámit s řadou našich táhnoucích opeřenců. Letošní ročník proběhl v sobotu 30.9. opět na rybnících Nový a Hvězda u Opatova a 52 účastníků (z toho 23 dětí) se setkalo s celkem 443 ptáky patřícími do 50 druhů. Mezi ty vůbec nejzajímavější přitom určitě patřil jespák malý se sedmi potápkami černokrkými. Z kachen nás potěšili zejména hvízdáci euroasijští, čírky obecné a lžičáci pestří. Nezklamali ani orli mořští majestátně kroužící na obloze.

            Samostatnou kapitolu potom představovalo kroužkování. Vůbec poprvé se podařilo odchytit káně lesní, které vyvolalo obdiv na tvářích mnoha příchozích. Zaujali také noblesní šoupálci dlouhoprstí, krásné červenky obecné a maličký střízlík obecný. Zajímavé bylo i srovnání čtyř odchycených druhů sýkor (koňadra, modřinka, babka a lužní). Nakonec se podařilo odchytit a ukázat 28 jedinců reprezentujících 12 druhů.

            Pro naše nejmenší byla nově připravena hned dvojice her, když ke znalostní poznávačce přibylo i umělečtější kreslení. Všichni výherci měli ze získaných cen velkou radost a ti méně šťastní si soutěžení dozajista též užili. K dobré náladě určitě pomohlo pěkné počasí, tak nepodobné deštivým posledním týdnům. Akce se tak určitě může srovnávat se svými úspěšnými staršími bratříčky a je třeba za ni poděkovat všem organizátorům (Milan Janoušek, Jiří Mach, Jakub Vrána) a obětavým pomocníkům (Zuzana Blažková, Natálie Císařová, Pavlína Gregorová, Petr Mach a Martin Šrajbr).

Provádíme kosení botanicky významných lokalit u Opatova

DSCN4600 (2)V těchto dnech probíhají dnes již naše tradiční letní práce na botanicky významných lokalitách v prostředí Nového rybníka u Opatova.              

Filip Jetmar zde již řadu let DSCN4603 (2)zaštiťuje kosení luk východně od rybníka, nyní znovu z dotačního titulu „Program péče o krajinu“ Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Ministerstva životního prostředí.                                                    

DSCN4610 (2)S pomocí rodinných příslušníků a řady členů naší organizace pak zabezpečuje vyřezávku dřevin a kosení i úklid rostlinného materiálu. Pravidelný management lokalit má přispět ke zlepšení podmínek například pro prstnatec májový, hladýš pruský, čertkus luční, hořec hořepník nebo pětiprstku hustokvětou a další vzácnější druhy rostlin nejen Svitavska.

Vycházka za zvířecími sousedy

V pátek 14. července se naše organizace přidala k několika dalším pořadatelům akce pro veřejnost, kterou Česká společnost ornitologická nazvala „Za ptačími sousedy“. I proto, že ČSO spolupracuje na některých projektech ochrany ptáků v městském prostředí s Českou společností pro ochranu netopýrů, doplnili jsme i my nabídku pozorovat i netopýry a upozorňovat na nebezpečí pro ně v souvislosti s různými stavebními zásahy (zateplování a další rekonstrukce budov).

Proto jsme akci ve Svitavách, kterou zabezpečoval Jakub Vrána a Jiří Mach (spolupracovali i Pavlína Gregorová a Milan Janoušek), nazvali „Za zvířecími sousedy“. K našemu překvapení se nakonec sešlo 18 zájemců (byli jsme rádi především za dětské účastníky!), kterým jsme mohli například ukázat zblízka odchyceného a kroužkovaného vrabce domácího. Pozorovali jsme desítky rorýsů obecných při jejich leteckých manévrech kolem hnízdišť na sídlišti Dimitrovova i při lovu jejich potravy. Hodně jsme mluvili o jejich zvláštnostech těla a způsobu života. Podívali jsme se pak i na místo, kde rorýsové přímo sídlí. Dostalo se pochopitelně i na problematiku ochrany právě jejich hnízdišť. Došli jsme k místu (byla to budova státní policie), kde svá hnízda umísťuje i další synantropní ptačí druh – jiřička obecná. Mezitím jsme několikrát narazili právě na problematiku nebezpečí, která hrozí druhům, žijícím v prostředí města. Při podvečerním stmívání jsme se potom zaměřili na netopýry. Několik jich z jednoho z panelového domu vylétalo, ale bohužel ne tolik jako obvykle. Na sídlišti a pak v parku jsme zájemcům, kteří vydrželi do večerních hodin, mohli pomocí detektoru ukázat jak lidskému sluchu znějí ultrazvukové vlny, které netopýři používají pro lov potravy, vzájemnou komunikaci a orientaci v terénu. Rozdali jsme také řadu propagačních a upomínkových předmětů, které pomohou k lepší informovanosti v problematice ochrany našich ptáků a netopýrů ve městě v souvislosti s různými stavbami.

Byli jsme rádi, že se akce pro veřejnost, kterou jsme pořádali poprvé, podle slov všech zúčastněných povedla.

DSC00190 DSC00187 DSCN2908 DSCN2910 DSCN2912 DSCN2902