random header image

Dunajská delta – Rumunsko 2018

270Tři členové naší organizace (Milan Janoušek, Jiří Mach a Filip Vorba) se společně s moravskotřebovským kolegou Kamilem Sopouškem ve dnech 30.6. až 8.7. zúčastnili přírodovědné výpravy do oblasti dunajské delty v Rumunsku.

Pokud vás zajímají podrobnosti, nabízíme soubor fotografií J.Macha a jeho soupis zážitků, postřehů a zkušeností, které lze využít pro cestu do těchto zajímavých končin.

https://www.zonerama.com/fotoJM/Album/4475349

Dunajská delta 2018

Rumunsko – delta Dunaje 2018

Vycházka za zvířecími sousedy

Podruhé se naše organizace připojila k akci České společnosti ornitologické a České společnosti pro ochranu netopýrů, která má formou letních vycházek připomenout, že prostředí lidských sídlišť sdílíme i s některými typickými druhy ptáků a netopýrů, kteří si zasluhují naši pozornost i ochranu.

Hlavní náplní setkání zájemců se stalo kroužkování v okolí svitavské Ottendorferovy knihovny (chytily se samice kosa černého a vrabce domácího) a procházka, při které se 15 účastníků zaměřilo na rorýse, vlaštovky, jiřičky, holuby, rehky, kavky, vrabce a další synantropní ptačí opeřence. Nakonec na sídlišti Dimitrovova byli svědky výletů netopýrů rezavých na noční lov a ukázky použití detektorů netopýřích ultrazvuků.

Organizátorsky akci připravil Jakub Vrána a Jiří Mach

Z vycházky za vážkami Svitavska

V sobotu 23.6. proběhla na Lánském rybníce a v jeho okolí vycházka „Po Svitavsku za vážkami“. Šlo o druhý díl cyklu přírodovědných exkurzí, které pořádáme společně s Městským muzeem a galerií ve Svitavách. I přes nepříznivé počasí se akce zúčastnilo celkem 23 lidí (z toho 8 dětí). Ti se mohli pod odborným vedením Michala Hykela setkat s vážkou černořitnou či šidélky větším, kroužkovaným, páskovaným a brvonohým. Zaujala také larva šídla modrého. Mezi děti se podařilo rozdělit zajímavé ceny ve znalostní soutěži a všichni jsme si užili tento pro Svitavsko trochu netradiční zážitek.

Úspěch Natky Císařové na poli vědeckém

IMG_0951 (2)Naše nejmladší členka Natka Císařová (letošní maturantka svitavského gymnázia) převzala v pondělí 14. května v pražském Karolinu Cenu Učené společnosti České republiky v kategorii „středoškolský student“ za práci „Studium cytotoxických účinků obvazových krytí na bázi stříbra“, kterou provádí v holdingu Contipro v Dolní Dobrouči. Blahopřejeme.

Vítání ptačího zpěvu

V sobotu 5. května se za slunečného počasí sešlo 27 účastníků akce České společnosti ornitologické – Vítání ptačího zpěvu. Vycházku kolem svitavských rybníků Dolní a Horní vedli M. Janoušek a J. Mach. Kroužkování ptáků připravil na okraji lesa za rybníky J. Vrána. Přestože celkovým počtem pozorováných druhů (32) patřil tento ročník spíše mezi ty slabší, určitě si zájemci odnesli řadu informací, zajímavostí, rad i drobných propagačních předmětů. Z pozorovaných druhů vybíráme čápa bílého, pisíka obecného, poláka chocholačku, volavku popelavou, potápku malou nebo pěnici pokřovní, kukačku obecnou a poštolku obecnou. Při kroužkování jsme pak viděli zblízka třeba králíčka ohnivého, sýkoru uhelníčka, budníčka menšího, brhlíka lesního nebo drozda zpěvného.