random header image

Vyšlo jubilejní 30. číslo KonSterny!

Zpravodaj bilancuje nejen dění v organizaci za uplynulý rok. Patří k němu celá řada tradičních i výjimečných akcí, které jsme pořádali v rámci osvěty pro veřejnost nebo je organizovali k praktické ochraně biologicky cenných lokalit. Věnuje se např. mimořádnému vyhlášení národní přírodní rezervace Rohová na Svitavsku, přináší zprávy o výskytu raritních druhů rostlin nebo živočichů v našem regionu, hodnotí změny, které v přírodě Svitavska probíhají, přináší výsledky výzkumu, který v terénu provádíme zejména v oblasti ornitologie nebo nabízí cestopisné postřehy a zážitky z cest za přírodou do zahraničí.

Doufáme, že na některé ze 44 stran najdete nějakou zajímavou informaci. Podívejte se tedy do sekce Zpravodaj KonSterna!

 

Z vycházky za stromy

V sobotu 19.10. proběhla vycházka Po Svitavsku za stromy našich parků. Šlo o letos druhý díl z cyklu exkurzí Po Svitavsku za…, který pořádáme společně s Městským muzeem a galerií ve Svitavách za podpory z Národního programu ochrany biodiverzity. Celkem se v pěkném podzimním odpoledni sešlo 8 dospělých a 6 dětí. Vedle místních přijeli i účastníci z Poličky, Litomyšle a České Třebové. Všichni si užili úžasné vyprávění Jana Richtra o listnáčích, jehličnanech a keřích v Parku Jana Palacha, gymnaziálním arboretu nebo parčíku mezi ulicemi Riegrova a Chelčického. Vedle stromů nám výpravu zpestřily také dvě veverky obecné či nalezená hnízda drozda zpěvného a pěnkavy obecné. Děti si pak užily i soutěž o knížky a závěrečnou tvorbu herbáře. Na viděnou v listopadu při poznávání zimujících ptáků!

Festival ptactva v Opatově

V sobotu 5. října se sešlo u opatovského rybníka Hvězda 22 účastníků Ptačího festivalu, který pořádáme především jako členové České společnosti ornitologické. Menší počet zájemců jistě ovlivnilo deštivé počasí. Naštěstí už tolik ne druhy a počty vodního ptactva. A tak jsme pozorovali například kormorány velké, lysky černé, potápky roháče, volavky bílé, zrzohlávku rudozobou, krahujce obecného, ledňáčka říčního, několik bekasin otavních, hejno holubů hřivnáčů, ještě i skoro dvacítku vlaštovek obecných a další. Kuba Vrána zajistil tradiční ukázku kroužkování ptáků. Chyceni byli budníček menší, kos černý a sýkora koňadra. Dětem z oddílu ochránců přírody z Chocně jsme nakonec připravili soutěže s ptačí tematikou. Snad se tedy nakonec i přes nepříznivé počasí letošní festival povedl.

Z vycházky za pavouky

V sobotu 22.6. jsme vyrazili za pavouky do okolí svitavských rybníků. Šlo přitom o první část z letošního ročníku cyklu vycházek „Po Svitavsku za…“, který pořádáme společně s Městským muzeem a galerií ve Svitavách díky grantu z programu Obnova biodiverzita. Pod vedením Ondřeje Machače z CHKO Železné hory se akce zúčastnilo celkem 11 osob (z toho 3 děti). Postupně jsme prošli rákosiny, zahrady, louky a lesy kolem odkalovací nádrže. Celkově jsme přitom zjistili 38 druhů pavoukovců. Šlo například o skákavku obecnou (Evarcha falcata), listovníka zlatolesklého (Philodromus aureolus), čelistnatku perleťovou (Tetragnatha montana), snovačku oválnou (Enoplognatha ovata) nebo křižáka Sturmova (Araneus sturmi). Vedle nich se podařilo z hmyzí říše najít například lišaje borového (Sphinx pinastri) a šidélko brvonohé (Platycnemis pennipes) s větším (Ischnura elegans).  Závěr výpravy pak zajistila hra pro děti a rozdání drobných předmětů s tématikou ochrany přírody. Věříme, že vycházka se všem zúčastněným líbila a brzy se uvidíme také na našich dalších akcích pro veřejnost.

Výstava Ptáci ve Svitavách

Ve čtvrtek 11. dubna proběhla v Městském muzeu a galerii ve Svitavách vernisáž výstavy „Ptáci“. Jejím autorem je náš člen Jakub Vrána. Přijďte se podívat nejen na exponáty, které náleží ptačímu tělu nebo životu. Objevíte zde i dokumenty, které se týkají ornitologicky významných nebo zajímavých lokalit Svitavska nebo si prohlédnete fotografie z historie svitavské ornitologie. Výstava je velmi povedená, ale čas na její návštěvu máte jen do 13. května. Tak neváhejte…….(autorem fotografií z vernisáže je Miroslav Bouček).