random header image

Pozvánka na Ptačí festival

Rádi bychom Vás toutou cestou pozvali na letošní ročník Ptačího festivalu, který se bude tradičně konat na Opatovských rybnících. Sraz je v sobotu 6.10. v 9:00 na hrázi rybníku Hvězda u Třebovic. Odtud se vydáme k Novému rybníku, kde se můžeme těšit na pozorování a kroužkování našich opeřenců. Pro děti bude připravena také soutěž o zajímavé ceny.

Z vycházky za houbami

Závěr září byl ve znamení poslední exkurze z cyklu „Po Svitavsku za…“, který pořádáme společně se svitavským muzeem v rámci dotace z  programu „Ochrana biodiverzity“ vypsaného ČSOP. Tentokrát jsme vyrazili za houbami do lesů kolem pramene řeky Svitavy. Celkem 13 účastníků našlo, vidělo a sesbíralo 37 druhů hub. Podařilo se nám objevit i zajímavé a vzácnější kousky jako je třeba slizák růžový, muchomůrka tygrovaná, pestřec obecný a rudoušek uťatý. Děti si pak díky znalostní soutěži odnesli zajímavé ceny.

Rádi bychom Vás pozvali na vycházku Po Svitavsku za houbami, kterou pořádáme ve spolupráci s Městským muzeem a galerii ve Svitavách. Akce proběhne v neděli 23.9. Sraz všech účastníků je v 9:00 na hrázi Horního rybníku (Rosnička) u Plechárny. Odtud se vydáme do lesů k prameni řeky Svitavy. Nasbírané jedlé houby si mohou příchozí vzít domů. Pro děti je připravena soutěž o zajímavé ceny. Akce je finančně podpořena v rámci programu Českého svazu ochránců přírody “Ochrana biodiverzity”.

Dunajská delta – Rumunsko 2018

270Tři členové naší organizace (Milan Janoušek, Jiří Mach a Filip Vorba) se společně s moravskotřebovským kolegou Kamilem Sopouškem ve dnech 30.6. až 8.7. zúčastnili přírodovědné výpravy do oblasti dunajské delty v Rumunsku.

Pokud vás zajímají podrobnosti, nabízíme soubor fotografií J.Macha a jeho soupis zážitků, postřehů a zkušeností, které lze využít pro cestu do těchto zajímavých končin.

https://www.zonerama.com/fotoJM/Album/4475349

Dunajská delta 2018

Rumunsko – delta Dunaje 2018

Vycházka za zvířecími sousedy

Podruhé se naše organizace připojila k akci České společnosti ornitologické a České společnosti pro ochranu netopýrů, která má formou letních vycházek připomenout, že prostředí lidských sídlišť sdílíme i s některými typickými druhy ptáků a netopýrů, kteří si zasluhují naši pozornost i ochranu.

Hlavní náplní setkání zájemců se stalo kroužkování v okolí svitavské Ottendorferovy knihovny (chytily se samice kosa černého a vrabce domácího) a procházka, při které se 15 účastníků zaměřilo na rorýse, vlaštovky, jiřičky, holuby, rehky, kavky, vrabce a další synantropní ptačí opeřence. Nakonec na sídlišti Dimitrovova byli svědky výletů netopýrů rezavých na noční lov a ukázky použití detektorů netopýřích ultrazvuků.

Organizátorsky akci připravil Jakub Vrána a Jiří Mach