random header image

Představujeme se

Základní organizace je registrovanou složkou (č.50/02) Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) s vlastní právní subjektivitou. Vznikla v průběhu roku 1997 ze zájmu několika mladých lidí, kteří se do té doby snažili angažovat v ochraně přírody jen z pozice jednotlivce. Aby dosáhli při prosazování svých názorů a aktivit jiných pozic, rozhodli se organizovat v rámci ČSOP.

Hlavním tehdejším motivem byl zejména neutěšený stav v oblasti hospodaření na rybnících v regionu Svitavska (Svitavy a Opatov) a snaha prosazovat lepší ochranné podmínky zejména pro ptactvo, a to nejen na těchto vodních plochách. Od té doby se činnost a působení členů organizace výrazně rozšířila i na další aktivity (viz naše činnost).

Organizace je členem Krajského sdružení ZO ČSOP Pardubického kraje a o.s. Koalice nevládek Pardubicka. Ve svém označení nese ZO název Rybák, který má vystihovat hlavní oblast zájmu většiny členů ZO, tedy pozorování ptáků a ornitologie.
Nyní pracuje výbor organizace v tomto složení:

předseda : Mgr. Jiří Mach
 • narozen: 1970
 • bydliště: Svitavy
 • povolání: středoškolský učitel biologie a chemie
 • hlavní oblasti zájmu: zoologie (obojživelníci, ptáci, netopýři)
hospodář : Mgr. Vrána Jakub
 • narozen: 1988
 • bydliště: Svitavy
 • povolání: doktorand na PřF UP v Olomouci
 • hlavní oblasti zájmu: zoologie (obojživelníci, ptáci)
další člen výboru : Mgr. Filip Jetmar
 • narozen: 1973
 • bydliště: Litomyšl
 • povolání: středoškolský učitel biologie a chemie
 • hlavní oblasti zájmu: zoologie (obojživelníci, ptáci), botanika,  problematika managementu lesních, lučních a vodních biotopů
 
aktuálně jsou dalšími členy ZO:
 
Natálie Císařová
 • narozena: 1998
 • bydliště: Javorník
 • povolání: studentka
 • hlavní oblast zájmu: buněčná biologie
Ing. Pavlína Gregorová
 • narozena: 1989
 • bydliště: Svitavy
 • povolání: programátorka
 • hlavní oblast zájmu: zoologie
MUDr. Jitka Jirečková
 • narozena: 1992
 • bydliště: Janov
 • povolání: studentka
 • hlavní oblast zájmu: zoologie
RNDr. Kateřina Kolářová
 • narozena: 1981
 • bydliště: Svitavy a České Budějovice
 • povolání: pracovnice Povodí Vltavy, s.p. jako hydrobioložka
 • hlavní oblasti zájmu: sladkovodní ekosystémy (zooplankton, makrozoobentos)
Mgr. Milan Janoušek (dlouholetý člen výboru)
 • narozen: 1968
 • bydliště: Svitavy
 • povolání: pracovník v sociálních službách
 • hlavní oblasti zájmu: zoologie (ptáci), botanika, mykologie
Mgr. Pavel Novák
 • narozen: 1988
 • bydliště: Vidlatá Seč
 • povolání: doktorand PřF MU v Brně, obor Biologie
 • hlavní oblasti zájmu: botanika
Jiří Pěnička (čestný člen organizace)
 • narozen: 1932
 • bydliště: Svitavy
 • povolání: v důchodu
 • hlavní oblast zájmu: ornitologie
MgA. Marián Polák
 • narozen: 1977
 • bydliště: Opatov
 • povolání: dokumentarista
 • hlavní oblasti zájmu: ornitologie, v rámci profese i další obory přírodovědy
Mgr. Daniel Šrajbr
 • narozen : 1988
 • bydliště : Svitavy
 • povolání : učitel
 • hlavní oblast zájmu : zoologie
Mgr. Martin Šrajbr
 • narozen : 1932
 • bydliště : Svitavy
 • povolání : student na PřF UP v Olomouci
 • hlavní oblast zájmu : zoologie
Bc. Filip Vorba
 • narozen: 1992
 • bydliště: Svitavy, Brno
 • povolání: programátor
 • hlavní oblast zájmu: botanika
Mgr. Petr Zobač
 • narozen: 1991
 • bydliště: Svitavy
 • povolání: zoolog v Ecological Consulting a.s.
 • hlavní oblasti zájmu: zoologie (ptáci)

 

V letech 1997-2015 patřilo mezi členy dalších 12 osob. V období let 2003-2004 pracoval pod vedením Mariána Poláka a Petry Chlupové při ZO oddíl „MOP“ (Mladí ochránci přírody) s názvem „Rybaříci“, kterým prošlo 26 dětí ze Svitav nebo Opatova. Bez dětí oddílu MOP měla ZO vždy přibližně 10-15 členů.

Naší činnosti, akcí a aktivit účastní, a také i svými radami a zkušenostmi nám pomáhají: Ondřej Hrubý (lesoochranář), Ing. Pavel Lustyk (botanik, spolupracovník AOPK ČR), Bc. Jan Richtr, RNDr. Leoš Štefka (botanik, pracovník státní správy ochrany přírody), Josef Zedník (mykolog) a další příznivci.

Dlouhodobě také spolupracujeme se ZO ČSOP sousedních měst: ZO ČSOP v České Třebové, Moravské Třebové a Litomyšli.