random header image

Představujeme se

Základní organizace je registrovanou složkou (č.50/02) Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) s vlastní právní subjektivitou. Vznikla v průběhu roku 1997 ze zájmu několika mladých lidí, kteří se do té doby snažili angažovat v ochraně přírody jen z pozice jednotlivce. Aby dosáhli při prosazování svých názorů a aktivit jiných pozic, rozhodli se organizovat v rámci ČSOP.

Hlavním tehdejším motivem byl zejména neutěšený stav v oblasti hospodaření na rybnících v regionu Svitavska (Svitavy a Opatov) a snaha prosazovat lepší ochranné podmínky zejména pro ptactvo, a to nejen na těchto vodních plochách. Od té doby se činnost a působení členů organizace výrazně rozšířila i na další aktivity (viz naše činnost).

Organizace je členem Krajského sdružení ZO ČSOP Pardubického kraje a o.s. Koalice nevládek Pardubicka. Ve svém označení nese ZO název Rybák, který má vystihovat hlavní oblast zájmu většiny členů ZO, tedy pozorování ptáků a ornitologie.
Nyní pracuje výbor organizace v tomto složení:

předseda : Mgr. Jiří Mach
 • narozen: 1970
 • bydliště: Svitavy
 • povolání: středoškolský učitel biologie a chemie
 • hlavní oblasti zájmu: zoologie (obojživelníci, ptáci, netopýři)
hospodář : Mgr. Vrána Jakub
 • narozen: 1988
 • bydliště: Svitavy
 • povolání: doktorand na PřF UP v Olomouci
 • hlavní oblasti zájmu: zoologie (obojživelníci, ptáci)
další člen výboru : Mgr. Filip Jetmar
 • narozen: 1973
 • bydliště: Litomyšl
 • povolání: středoškolský učitel biologie a chemie
 • hlavní oblasti zájmu: zoologie (obojživelníci, ptáci), botanika,  problematika managementu lesních, lučních a vodních biotopů