random header image

Zpravodaj KonSterna

Zpravodaj pro naše členy a příznivce (též pro většinu dalších ZO v oblasti našeho regionu) vydáváme téměř od začátku naší existence (srpen roku 1998).

Po obvykle dvou číslech ročně v posledních letech zachováváme vydávání 1 čísla, které vychází vždy počátkem nového roku a shrnuje ornitologické a ochranářské dění Svitavska za rok předešlý. Ve zpravodaji se kromě příspěvků o ptácích a z naší činnosti objevují i články o rostlinách, houbách, o zážitcích z cest po přírodě naší i zahraniční nebo soubory zoologických pozorování významnějších druhů živočichů v našem regionu.

Prosíme omluvit grafickou a stylistickou kvalitu několika prvních čísel, které m.j. vznikaly ještě bez Wordu.

Aktuální číslo:

Archiv zpravodajů: