random header image

Úpravy rybníčků v Hradci nad Svitavou

Od roku 2007 přenáší naše organizace oboživelníky na jižním konci Hradce nad Svitavou. Rybníčky, v níž se zdejší žáby a čolci rozmnožují, však postupem času tvrdě zasáhla sucha a častá vysychání. Naštěstí pomohla obec, jež během letošní zimy využila dotace z Operačního programu životního prostředí a zajistila úpravu všech nádrží. Vyčištěna a opravena tak byla kritická oblast přítoku, došlo na částečné odbahnění a tvorbu přepadů na odtoku. Velký dík patří místostarostovi Leoš Štefkovi, který vyvinul obrovské úsilí, aby vše dospělo ke zdárnému konci. Během jara je v plánu ještě zatravnění části lokality a pár dalších dílčích úkolů. Hlavní věc se však již podařila a lokalita může znovu působit radost jak zvířatům, tak místním obyvatelům.