random header image

Ostatní aktivity

  • obnova naučné stezky „K pramenům řeky Svitavy“,
  • výstavba ornitologické pozorovatelny u Dolního rybníka ve Svitavách,
  • referáty na odborné konferenci „Zoologické dny“,
  • referáty na ornitologické konferenci „Metody a výsledky výzkumu ptačích populací IV.“ v České
  • Skalici v roce 2005,
  • práce na poli dokumentaristiky, osvěty a propagace regionu v oblasti ornitologie a ochrany přírody,
  • kapitola o svitavských ochráncích přírody v Kronice města Svitavy,
  • průnik do vedení a aktivit Východočeské pobočky ČSO při VČM v Pardubicích
více se o naší činnosti v této oblasti dozvíte z čísel našeho zpravodaje KonSterna