random header image

Akce pro veřejnost

Vítání ptačího zpěvu

V sobotu 27. dubna jsme za pěkného počasí uspořádali pro 32 zájemců tradiční Vítání ptačího zpěvu. Chybějící voda v Lánském rybníku zabránila výskytu některých ptačích druhů, ale za to jsme na bahnách dna pozorovali například kulíky říční, konipasy bélé, strnady rákosní nebo vodouše bahenního a konopky obecné.  Ve vzduchu poletovali vlaštovky, jiřičky i první rorýsové […]

Po Svitavsku za dravci

Rádi bychom Vás pozvali na letos poslední vycházku. Ta se zaměří hlavně na dravce a sokoly. Vedle jejich pozorování a kroužkování (pokud nechytíme je, pak alespoň menší pěvce) dojde také na tvorbu a instalaci berliček, na něž si mohou draví ptáci sednout a vyhlížet přes zimu svou potravu. Sraz je v 9 hodin na parkovišti […]

Festival ptactva v Opatově

V soboru 7. října jsme pořádali tradiční podzimní vycházku v okolí rybníků Hvězda a Nový a v Opatově v rámci „Festivalů ptactva“, které u nás pořádá Česká společnost ornitologická. Pozorování ptáků v terénu, jejich determinaci a kroužkování s informacemi k opeřencům zajišťoval Kuba Vrána, Milan Janoušek a Jiří Mach. Pro děti bylo připraveno několik soutěží […]

Pořádali jsem podzimní Festival ptactva

Pod patronací České společnosti ornitologické jsme pořádali na rybnících Hvězda a Nový u Opatova 1. října Festival ptactva. Bohužel druhové zastoupení opeřenců značně zaostávalo za i průměrným stupněm atraktivity. K zajímavějším okamžikům tak patřilo jen sledování příletu asi 50 hus velkých na hladinu Hvězdy a hledání bekasiny otavní na dně vypuštěné nádrže pod Novým rybníkem. […]

Vítání ptačího zpěvu

V sobotu 30. dubna jsme pod patronací České společnosti ornitologické pořádali u svitavských rybníků Dolní a Horní terénní vycházku „Vítání ptačího zpěvu„. Zúčastnilo se jí rekordních 71 zájemců značného věkového rozptylu. Potěšitelný byl především velký počet dětí. Kuba Vrána připravil ukázku odchytu a kroužkování ptáků (chytili jsme budníčka menšího, pěnici černohlavou a sýkoru modřinku). Pozorování ptáků, […]