random header image

Akce pro veřejnost

Z vycházky za obojživelníky Svitavska

V sobotu 14.4. proběhla v Hradci nad Svitavou první vycházka z cyklu přírodovědných exkurzí „Po Svitavsku za…“. Ty pořádáme společně s Městským muzeem a galerií ve Svitavách. Na úvod jsme se přitom zaměřili na obojživelníky. Během dopoledne pozorovalo10 účastníků kuňky obecné, skokany zelené, ropuchy obecné a čolky obecné. Odvážnější si mohli vyzkoušet i přenos těchto zvířat z trvalých zátarasů přes […]

Uklízeli jsme řeku Svitavu

V sobotu 7. dubna jsme se v hlavním republikovém termínu přidali k akci Ukliďme Česko, kterou pořádá spolek Ukliďme Česko a Český svaz ochránců přírody. Pro třetí ročník, který organizujeme ve Svitavách, jsme k úklidu zvolili asi dvoukilometrový úsek řeky Svitavy podél ulice Svitavská v Lánech. Ten za hezkého počasí prošlo 8 dobrovolníků, kteří měli […]

Po Svitavsku za obojživelníky

Rádi bychom Vás pozvali na první vycházku konanou v rámci společného projektu ZO ČSOP Rybák Svitavy a Městského muzea a galerie ve Svitavách. V sobotu 14.4. vyrazíme pod vedením Jakuba Vrány za žábami a čolky našeho regionu. Těšit se můžeme na jejich pozorování, přenášení a ukázku odchytu. Pro děti je navíc připravena soutěž o zajímavé ceny. […]

Návrat divokých koní do východních Čech

V Jaroměři a Hradci Králové se v sobotu 20. ledna uskuteční významná a zcela ojedinělá akce – dojde k vypuštění „divokých koní“. Připraven je velmi bohatý doprovodný program. Více informací se dočtete na letáku zde: letak_kone2018 a nebo zde: Přivítání divokých koní na Josefovských loukách

Ptačí festival na Opatovských rybnících v roce 2017

Již více jak 20 let na Svitavsku probíhají festivaly ptactva, na nichž se laická veřejnost může seznámit s řadou našich táhnoucích opeřenců. Letošní ročník proběhl v sobotu 30.9. opět na rybnících Nový a Hvězda u Opatova a 52 účastníků (z toho 23 dětí) se setkalo s celkem 443 ptáky patřícími do 50 druhů. Mezi ty […]