random header image

SŘ zahájená v roce 2020

→ zpět na přehled správní řízení a opatření obecní povahy

2020-12-11_KUPK_Mastale-Farský.potok-NT+mihule-Vopařil
– nepopvolení NT a jízdy potokem

2020-11-30_KUPK_Maštale-prořezávky-MLL – povolení výchovných těžeb s podmínkami (např. odstranění MD), platnost výjimky do 1. 3. 2023. Podmínky rozhodnutí nebyly dodrženy, KrÚ poskytl čas k nápravě do 30. 3. 2024.

2020-09-29_KUPK_modernizace.žel.uzlu.ČT

2020-09-27_KUPK_Maštale-Karálky-NT.SM-Tesákovi
–  nepopvolení NT a jízdy potokem

2020-07-31_OU.SY_hráz.ryb.Pařez-RL

2020-07-24_KUPK_Maštale-4xSŘ-těžby(int.tech.)-MLL 
– částečné povolení úmyslné mýtní těžby (platnost výjimky do 31. 1. 2023); omezené povolení nahodilé těžby BO (platnost výjimky je stanovena do dne schválení nového plánu péče o PR Maštale); povolení nahodilé těžby SM a MD (platnost výjimky skončila 31. 12. 2021).

2020-07-11_OU.Semanín_lípa 

2020-05-07_KUPK_Opatovec/Valdek-revital.potoka-LČR 
– úspěšná revitalizace lesního úseku přítoku ryb. Sychrovec

2020-04-06_KUPK_Maštale-Kupadla-linka-Gerimo – žádost o vybudování odvozní linky ke Kupadlům, řízení bylo zastaveno.

2020-03-02_KUPK_Cyklo.Maštale

2020-02-27_KUPK_Střelnice-kácení(žádost)-Rybák 

2020-02-03_KUPK_Maštale-naorávání-MLL – rozhodnutí o nepovolení výjimky pro naorávání půdy potvrzené MŽP