random header image

Psí kuchyně (EVL a PR)

Přírodní rezervace Psí kuchyně byla rozšířena

Celková výměra PR Psí kuchyně dnes činí 274 ha, kromě převažujících lesních porostů zahrnuje i nelesní biotopy na bývalé vojenské střelnici u Semanína. Vstup do porostů je omezen.

Obnovená studánka na Psí kuchyni

V přírodní rezervaci Psí kuchyně, kousíček od zpevněné lesní cesty v „centrálním údolí“, kudy vede zelená turistická trasa, byla obnovena lesní studánka. (https://mapy.cz/s/1dGhj)

A nedají si pokoj…

Asi každý máme místa, kam chodíme už roky. Místa, kde se cítíme dobře. Místa, kde bývá klid a kde můžeme čerpat cosi z darů přírody. Odpočnout si od shonu všedních dnů. A vnímat zcela jiný svět. Nechat ho plně působit na naše smysly. Jenomže ta místa svůj klid ztrácejí a útoky nenechavců se množí jako […]

MŽP: Krajský úřad porušil zákon.

Jaký by byl osud Psí kuchyně, kdyby její ochrana závisela jenom na krajském úřadu, stručně shrnuje předchozí článek. Nyní se podívejme na aktuálně probíhající kauzu – „kauzu těžby u lomu“, respektive „kauzu zdobenec“. V létě 2015 jsme upozornili KrÚ, Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR i Lesy ČR, s. p. na čerstvý nález zákonem zvláště […]

Je ochrana Psí kuchyně dostatečná?

Psí kuchyně patří k nejvýznamnějším lesním rezervacím v okrese Svitavy. Zákonná ochrana území se datuje od roku 1994, kdy byla kolem stejnojmenného vrchu zřízena přírodní památka o rozloze necelých 36 ha. V roce 1999 zde byla vyhlášena přírodní rezervace, a to na ploše 117 ha. Později se území stalo součástí soustavy Natura 2000 – v […]